พิจิตร-เดินหน้าจ่ายเงินช่วยน้ำท่วมเป็นวันที่สองอีก 142 ล้านบาท

 

มอบเงินต่อเนื่อง

วันนี้ (21 กันยายน 54) ที่หอประชุมอำเภอเมืองพิจิตร  จังหวัดพิจิตร  นายสุวิทย์  วัชโรทยางกูร  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตามโครงการของรัฐบาลที่มีนโยบายมอบเงินช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยครัวเรือนล่ะ 5,000 บาท  ซึ่งธนาคารออมสินได้จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน  ซึ่งบรรยากาศของการจ่ายเงินเป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนจำนวนมากเดินทางมารับเงินทำให้หอประชุมที่กว้างใหญ่แคบไปถนัดตา

 

นายสุวิทย์  วัชโรทยากูร  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร  กล่าวว่า  วันนี้เดินทางมาให้กำลังใจทั้งผู้ปฏิบัติงานและประชาชนผู้ประสบอุทกภัย  ซึ่งอำเภอเมืองพิจิตรมีผู้ที่ประสบอุทกภัยเป็นจำนวน 7,543 ครัวเรือน ซ฿งถือว่ามีผู้ประสบอุทกภัยเป็นจำนวนมากที่สุดหากนับเป็นรายอำเภอของพิจิตร  ภาพรวมของการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยอาจจะมีติดขัดบ้างแต่ก็สามารถ แก้ไขได้ด้วยดีด้วยความร่วมมือของนายอำเภอ  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนที่คอยอำนวยความสะดวกให้โดยเฉพาะการดูแลผู้สูงอายุที่เป็นเจ้าบ้าน

 

สำหรับจังหวัดพิจิตรมีครัวเรือนที่ได้รับการช่วยเหลือจำนวน 11 อำเภอ  28,557 ครัวเรือน ยอดเงิน 142,785,000 บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบสองล้ายเจ็ดแสนแปดหมื่นห้าพันบาท)

////

ขอขอบคุณ ข่าวภาพ- พิจิตรทีวี

แสดงความคิดเห็น