รถไฟบริการช่วงสั้นถึงชุมแสงจ.นครสวรรค์

น้ำท่วมรางรถไฟบริการแค่ช่วงสั้น

29 กันยายน 2554 สถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดนครสวรรค์ยังส่งผลกระทบต่อการเดินทางรถไฟเป็นวันที่ 3 แล้ว การเดินทางขึ้น-ล่องตามปกติหยุดชะงัก อย่างไรก็ตาม ที่สถานีรถไฟพิษณุโลก ยังเปิดบริการเดินรถไปในช่วงสั้น ขาขึ้น-ล่อง จากสถานีพิษณุโลก-สถานีชุมแสง อ.เมือง จ.นครสวรรค์ได้บางขบวนเท่านั้น ได้แก่ ขบวนรถเร็ว 112 ออกจากสถานีพิษณุโลกเวลา 10.18 น.ปลายทางสถานีชุมแสง ขบวนรถเร็ว 102 ( รถไฟฟรี ) ออกพิษณุโลกเวลา 14.15 น.ปลายทางสถานีชุมแสง และขบวนรถธรรมดา 408 ( รถไฟฟรี ) ออกจากสถานีพิษณุโลกเวลา 16.52 น.ปลายทางสถานีชุมแสง

สถานีรถไฟพิษณุโลก 29 กย.2554

 

และบรรยากาศการใช้บริการรถไฟในวันนี้ที่สถานีรถไฟพิษณุโลกผุ้โดยสารค่อนข่างบางตา ส่วนการจะบริการได้ตามปกติเมื่อไหร่นั้น ขึ้นอยู่กับสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดนครสวรรค์ ช่วงนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดการเดินทางโดยรถไฟกับสถานีพิษณุโลกได้ที่โทรศัพท์  055-258005 หรือ สายด่วนรถไฟหมายเลข 1669

สถานีรถไฟพิษณุโลก 29 กย.2554

 

สถานีรถไฟพิษณุโลก 29 กย.2554

แสดงความคิดเห็น