พิจิตร-ใช้อีก 1 ล้านบาทป้องกันน้ำท่วมย่านเศรษฐกิจ

30 กันยายน 2554 นายสุวิทย์  วัชโรทยางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในการประชุมร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมืองพิจิตร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีเขตติดต่อและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม เพื่อหาทางป้องกันเขตเศรษฐกิจชั้นในของเทศบาลเมืองพิจิตร ที่จ่อจะถูกน้ำท่วม หลังจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดพิจิตรยังคงขยายวงกว้างเข้าท่วมเขตเศรษฐกิจรอบนอกของเทศบาลเมืองพิจิตร และชุมชนซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยจนได้รับผลกระทบบ้านเรือนถูกน้ำท่วม  ประชาชนบางส่วนต้องย้ายของหนีไปอาศัยที่อยู่ใหม่แทน โดยที่ประชุมนายสุวิทย์  วัชโรทยางกูล สั่งการผ่านเทศบาลเมืองพิจิตร โดยขอให้เทศบาลเมืองพิจิตรจัดสรรงบประมาณเพิ่มอีกหนึ่งล้านบาทเพื่อใช้ในการป้องกันน้ำไม่ให้เข้าท่วมเมืองพิจิตร  ส่วนกำลังคน และอุปกรณ์มีการระดมจากส่วนงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียง

 

นายสุวิทย์  กล่าวว่า  ขณะนี้สถานการณ์อุทกภัยหนักขึ้นทุกที  สิ่งที่ต้องทำคือการรักษาพื้นที่หัวใจหลักของจังหวัดพิจิตร คือเขตเทศบาลเมืองชั้นใน ที่มีทั้งสถานประกอบการ  ร้านค้า  ธนาคาร  สถานที่ราชการ  วัด  โรงพยาบาล และที่อยู่อาศัยไว้ เพราะหากบริเวณดังกล่าวถูกน้ำท่วมจะส่งผลกระทบให้จังหหวัดพิจิตรเป็นอัมพาตทั้งจังหวัด  ระบบเศรษฐกิจของจังหวัดจะหยุดชะงัก  การให้บริการของส่วนราชการก็จะได้รับผลกระทบ  วัดท่าหลวง ซึ่งเป็นพระอารามหลวง ซึ่งประดิษฐานหลวงพ่อเพชร  ก็จะได้รับความเสียหาย  รวมไปถึงจะส่งผลกระทบกับโรงพยาบาลพิจิตร ซึ่งเป็นโรงพยาบาลหลักของจังหวัดพิจิตรอีกด้วย   

 

ขอบคุณทีมข่าวพิจิตรและภาพจากครอบครัวข่าว 3

 

แสดงความคิดเห็น