แจ้งเตือนชาวนาอย่าหลงกลท่าข้าวเชิญชวนให้สวมสิทธิ

วันที่ 8 ตุลาคม 2554 นางอุบลรัตน์  ราชแสนเมือง ค้าภายในจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยถึงผลการเปิดรับจำนำข้าวเปลือกนาปีของจังหวัดพิษณุโลกว่า เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2554 จังหวัดพิษณุโลกมีโรงสีที่เปิดรับจำนำข้าว 10 แห่ง จากที่สมัครเข้าร่วมโครงการ 18 แห่ง มีเกษตรในเขตอ.พรหมพิราม อ.บางกระทุ่ม จำนวน 37 ราย นำข้าวมาจำนำ 200 ตัน ช่วงนี้เกษตรกรยังเก็บเกี่ยวข้าวไม่มากนัก และเป็นระยะเริ่มต้นของโครงการรับจำนำข้าว อีกทั้งพิษณุโลกก็ได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมอย่างมาก โดยประมาณการว่า ข้าวเปลือกนาปีของพิษณุโลกปีนี้จะมีผลผลิตออกมา 8 แสนตัน ลดลงจากที่เคยออกเฉลี่ยปีละ 1 ล้านตัน เนื่องจากประสบปัญหาน้ำท่วมนาข้าวเสียหาย และจะเริ่มเก็บเกี่ยวมาร่วมโครงการมากขึ้นในช่วงปลายเดือนตุลาคม 2554

 

ค้าภายในจังหวัดพิษณุโลก เผยต่อว่า การรับจำนำข้าวเปลือกนาปีครั้งนี้ จังหวัดพิษณุโลก ยังไม่มีการออกรับจำนำนอกพื้นที่โรงสีที่สมัครร่วมโครงการ ขอแจ้งเกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการว่า ต้องให้เกษตรตำบลออกใบรับรองการเก็บเกี่ยวข้าวด้วย ชณะนี้ได้ข่าวมาว่า  มีท่าข้าวบางแห่งนำข้าวจากเกษตรไปฝากไว้ที่ท่าข้าว แล้วจ่ายเงินให้เกษตรกรจำนวนหนึ่งก่อน  แต่เป็นข้าวที่เกี่ยวตั้งแต่เดือนสิงหาคม-กันยายน เป็นช่วงรอยต่อก่อนเริ่มเปิดโครงการรับจำนำข้าว และเมื่อรัฐบาลเปิดโครงการรับจำนำข้าว 7 ตุลาคม 2554 เกษตรกรที่นำข้าวไปฝากไว้กับท่าข้าว ก็จะมาขอให้เกษตรตำบลออกใบรับรองการปลูกข้าวให้ ซึ่งจุดนี้ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการรับจำนำได้ อาจจะเป็นลักษณะการสวมสิทธิ์ และเกษตรอำเภอ เกษตรตำบล ต่างรู้ข้อมูลดีว่า เป็นข้าวที่เก็บเกี่ยวไปก่อนแล้ว จึงไม่สามารถออกใบรับรองให้ได้ ข้าวที่เกษตรกรเก็บเกี่ยวไปก่อนหน้าโครงการรับจำนำ รัฐบาลก็จะมีมาตรการเยียวยาให้

 

ค้าภายในจังหวัดพิษณุโลก เผยต่อว่า ขณะนี้ จังหวัดพิษณุโลกยังไม่ได้เปิดจุดรับจำนำนอกพื้นที่ หรือ ท่าข้าว ยังคงเปิดจุดรับจำนำเฉพาะโรงสีที่สมัครเข้าร่วมโครงการ 18 แห่งเท่านั้น หากมีความจำเป็น เกษตรกรอยู่ห่างจากโรงสี คณะอนุกรรมการระดับจังหวัดอาจจะพิจารณาเปิดจุดรับจำนำที่ท่าข้าวนอกโรงสีได้ แต่ปัจจุบันยังไม่มี ขณะนี้เกษตรตำบล เกษตรกรอำเภอกำลังปวดหัวมาก เกษตรกรหลายรายมาขอร้องให้ออกใบรับรองให้ ทั้ง ๆ ที่ข้าวเก็บเกี่ยวไปก่อนเดือนตุลาคมแล้ว และนำไปฝากไว้ที่ท่าข้าว ทั้งนี้ เกษตรกรที่มาร่วมโครงการรับนำนำครั้งนี้ ต้องเป็นข่าวที่เก็บเกี่ยวช่วงนี้ และให้เกษตรออกใบรับรองเกษตรกรให้ เป็นลูกค้าธ.ก.ส. และนำข้าวมาจำนำด้วยตนเอง ในโรงสี จะมีตัวแทนข้าราชการ ตัวแทนเกษตรกร ร่วมตรวจวัดความชื้นและคุณภาพข้าวร่วมกับโรงสี เพื่อความเป็นธรรม

แสดงความคิดเห็น