นครสวรรค์-สถานการณ์น้ำท่วมยังน่าเป็นห่วง แม่น้ำเจ้าพระยาอ่วม

เสริมคัน

วันนี้(8 ต.ค.) ที่ จ.นครสวรรค์ สถานการณ์น้ำท่วมยังคงรุนแรงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมตลิ่งแม่น้ำปิง ขณะนี้ระดับน้ำในแม่น้ำยังคงสูงขึ้นตลอดเวลา ทำให้ผู้นำชุมชนต้องออกประกาศเตือนให้ประชาชนเตรียมพรัอมในการอพยพ และขนย้ายไปอยู่สถานที่สูง เพื่อความปลอดภัยและความเสียหายของทรัพย์สิน

เสริมคันดิืน

ในส่วนของ ระดับน้ำท่าต่างๆในวันนี้สูงขึ้นอย่างมาก โดยเจ้าพระยามีปริมาณน้ำไหลผ่าน 4,650 ลบ.ม./วินาที แม่น้ำปิงมีปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,271 ลบ.ม./วินาที แม่น้ำน่านมีปริมาณไหลผ่าน 1,571 ลบ.ม./วินาที ทั้งยังมีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยทางเทศบาลนครนครสรรค์ต้องประกาศแจ้งเตือนภัยฉุกเฉิน

คันดิน

นายจิตตเกษม นิโรจน์ธนรัฐ นายยกเทศมาตรีเทศบาลนครนครสวรรค์ กล่าวว่าระดับน้ำเจ้าพระยาอยู่ในช่วง
วิกฤตอย่างมาก ประกอบกับเขื่อนภูมิพล จ.ตาก ปล่อยน้ำมาในจำนวนมหาศาล ทำให้พื้นที่ท้ายเขื่อนได้รับผลกระทบอย่างหนัก โดยที่ต้นแม่น้ำเจ้าพระยาจังหวัดนครสวรรค์ก็เพิ่มมากขึ้นจนน่าเป็นห่วง โดยขอแจ้งเตือนว่า หากได้ยินสัญญาณเตือนภัยเป็นไซเรนดับเพลิง พร้อมแตรรถดังสลับต่อเนื่อง นั่นแสดงว่าเกิดน้ำไหลทะลักเข้าสู่พื้นที่เศรษฐกิจที่ไม่อาจควบคุมได้ ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยขนย้ายทรัพย์สิน อพยพสู่ที่ปลอดภัยทันที่ โดยทางเทศบาลได้จัดพื้นที่รับรองผู้ประสบภัยไว้ที่ 1.เทศบาลนครนครสวรรค์ 2.สนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์ 3.โรงเรียนเทคโนโลยีภาคเหนือ 4.วัดคีรีวงค์ 5.โรงเรียนประชานุเคราะห์

ระด้บน้ำแรง
น้ำยังท่วม

จากข้อมูลของศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่มจังหวัดนครสวรรค์ ประจำวันที่ 8 ต.ค. พบว่า สถานการณ์ท่วมยังได้ขยายวงกว้างอย่างต่อเนื่อง มีพื้นที่น้ำท่วมขัง จำนวนสำหรับความเสียหาย 10 อำเภอ 73 ตำบล 627 หมู่บ้าน 43 ชุมชน ราษฎร ได้รับผลกระทบ 83,049 ครัวเรือน 254,493 คน ผู้เสียชีวิต 35 ราย พื้นที่การเกษตรเสียหาย 661,935 ไร่ เส้นทางคมนาคมสัญจรไม่ได้ 31 สาย สถานพยาบาลถูกน้ำท่วมแต่ยังเปิดให้บริการได้ รวม34 แห่ง

///

ชมภาพวีดีโอ

[media id=99 width=480 height=360]

แสดงความคิดเห็น