รมว.สังคมฯกำชับเงินรัฐช่วยน้ำท่วมต้องปลอดหักหัวคิว

วันที่ 8 ตุลาคม 2554   นายสันติ  พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง       ของมนุษย์ซึ่งรับผิดชอบการดูแลแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกตามที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี น.ส.ยิ่งลักษณ์  ชินวัตร   ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยเพื่อให้กำลังใจแก่ราษฎรที่หอประชุมเทศบาลตำบลวงฆ้อง ต.วงฆ้อง อ.พรหมพิราม   จ.พิษณุโลก  โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  มอบผ้าห่ม และเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ราษฎรผู้ประสบภัยจำนวน 1,000 ชุด  พร้อมเข้าเยี่ยมชมกิจกรรมสร้างสุขของหน่วยงานกระทรวง     การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และภาคีเครือข่ายในพื้นที่  และเข้าเยี่ยมเยียนให้กำลังใจแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัย ที่อพยพมาอาศัยในที่พักชั่วคราว หมู่ที่ 5,7,10 ตำบลมะต้อง อ.พรหมพิราม

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   กล่าวกับราษฎรผู้ประสบอุทกภัยว่า รัฐบาลมีความห่วงใยต่อสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่หลายจังหวัดอยู่ในขณะนี้ โดย นายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร ได้มอบหมายให้รัฐมนตรีทุกกระทรวง รับผิดชอบติดตามการ กู้วิกฤตจากภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น เพื่อช่วยเหลือราษฎรอย่างเร่งด่วน  รวมถึงการดูแลฟื้นฟูเยียวยาหลัง    น้ำลด โดยเฉพาะกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จะมีทุนให้กับราษฎรคนละ 4,000 บาทในการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น เพื่อให้มีรายได้ก่อนที่จะมีการทำนาและอาชีพปกติ  พร้อมกำชับกับราษฎรต่อข้อห่วงใยของนายกรัฐมนตรี  ที่ต้องการให้การช่วยเหลือของรัฐบาลในการจ่ายเงินช่วยเหลือกับ   ผู้ประสบภัย ที่จะต้องถึงมือของผู้เดือดร้อนทุกบาททุกสตางค์ โดยขอให้ราษฎรช่วยกันคอยเป็นหูเป็นตาสอดส่องดูแลหากพบเบาะแสความไม่โปร่งใสหรือการทุจริตในการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย ขอให้แจ้งกับผู้ว่าราชการจังหวัด  เพื่อให้ดำเนินการกับผู้กระทำผิดทุกรายทุกรณีต่อไป

 

 

แสดงความคิดเห็น