จำนำข้าวยังหงอยยอดมาแค่ 425 ตัน

ที่โรงสีมุ่ยเฮงรุ่งเรือง ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก ซึ่งเป็น 1 ใน 17 โรงสี ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกที่ได้รับการรับรองให้เข้าโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2554/55 กับรัฐบาล บรรยากาศยังไม่คึกคักเท่าที่ควรนับจากที่เริ่มต้นโครงการรับจำนำวันที่ 7 ตุลาคม เป็นต้นมา เช่นเดียวกับโรงสีที่เข้าร่วมโครงการโรงอื่นๆ แม้ว่ารัฐบาลจะประกาศราคารับจำนำข้าวเปลือกเจ้าความชื้นไม่เกิน 15 เปอร์เซ็นต์ ไว้สูงถึง ตันละ 15,000 บาทก็ตาม

 

สำนักงานการค้าภายในจังหวัดพิษณุโลกได้รายงานข้อมูลรับจำนำโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2554/55 ยอดรับจำนำ ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2554 มีเกษตรกรนำข้าวเปลือกมาร่วมโครงการรับจำนำ ณ ขณะนี้แล้ว จำนวน 50 ราย ปริมาณข้าวเปลือก 425 ตัน แยกเป็นร่วมโครงการกับองค์การคลังสินค้า (อคส.) 21 ราย ปริมาณข้าวเปลือก 153 ตัน และร่วมโครงการกับองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อตก.) 29 ราย ปริมาณข้าวเปลือก 272 ตัน ส่วนสาเหตุที่เกษตรกรนำข้าวเปลือกร่วมโครงการรับจำนำในช่วงนี้น้อย เนื่องจากยังไม่ถึงช่วงเวลาการเก็บเกี่ยวข้าวนาปี

 

ซึ่งระยะเวลาการเก็บเกี่ยวข้าวนาปีของเกษตรกรจะอยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไป ประกอบกับในบางพื้นที่ เช่น อำเภอบางระกำ พรหมพิราม และอำเภอบางกระทุ่ม นาข้าวของเกษตรกรบางส่วนถูกน้ำท่วมจึงไม่สามารถทำการเพาะปลูกได้ ทั้งนี้เกษตรกรในพื้นที่น้ำท่วมจะสามารถเริ่มทำการเพาะปลูกครั้งใหม่ได้หลังจากที่สถานการณ์น้ำท่วมกลับสู่ภาวะปกติแล้วซึ่งคาดว่าจะไม่น้อยกว่า 1 เดือน ส่วนระยะเวลา โครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2554/55 ของรัฐบาลจะสิ้นสุดโครงการในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555

แสดงความคิดเห็น