ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานลอยกระทงของพิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลกการเตรียมจัดงานเทศกาลลอยกระทงประเทศไทยของจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2554 “ย้อนยุคทั่วไทย สุขใจที่พิษณุโลก” ซึ่งกำหนดจัดงานในระหว่างวันที่  6-10 พฤศจิกายน 2554 ณ บริเวณหน้าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จากสะพานนเรศวรจนถึงสะพานเอกาทศรถ และถนน ริมฝั่งลำน้ำน่านทั้ง 2 ฝั่ง

คุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับการจัดงานเทศกาลลอยของจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2554
[poll id=”2″]

แสดงความคิดเห็น