น้ำท่วมกระทบตลาดค้าส่งผักผลไม้ยอดอืด

18 ตุลาคม 2554 สถานการณ์น้ำท่วมภาคกลางและกรุงเทพมหานครฯ เริ่มส่งผลกระทบกับการค้าส่งผักและผลไม้ในจังหวัดพิษณุโลก ที่ตลาดไทยเจริญ ถ.พิษณุโลก-อุตรดิตถ์ ต.ดอนทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก ตลาดกลางค้าปลีกค้าส่งผักและผลไม้ที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดพิษณุโลก จุดกระจายสินค้าพืชผลทางการเกษตรในภาคเหนือ เริ่มได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำท่วมภาคกลางแล้ว แม้การค้าขายยังคงทำต่อเนื่องทุกวัน แต่ขณะนี้ยอดจำหน่ายโดยรวมเริ่มอืด

เจ้าหน้าที่ตลาดไทยเจริญ ให้ข้อมูลว่า แม้ว่าตลาดไทยเจริญ จะเป็นจุดรวมค้าส่งผักและผลไม้แหล่งใหญ่ของภาคเหนือ เป็นจุดพบกันของผู้ขายและผู้ซื้อ และกระจายสินค้าในเขตภาคเหนือ แต่ก็เริ่มได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมภาคกลาง โดยเฉพาะตลาดไท ที่กำลังประสบปัญหาน้ำล้อมรอบพื้นที่ ขณะนี้ผู้ค้าในตลาดไทยเจริญยอดการจำหน่ายเริ่มอืดและช้าขึ้น จากเดิมเคยรับสินค้าจากสวนมาแล้วปล่อยได้เร็ว ปัจจุบันเริ่มปล่อยได้อืดและช้าลง หลายรายกว่าจะปล่อยสินค้าได้ก็ใช้เวลา 3-4 วัน สินค้าก็เป็นประเภทผัก ผลไม้สด ทำให้เน่าเสียหายมาก

 

แม่ค้าในตลาดไทยเจริญ เปิดเผยว่า ช่วงนี้การขายส่งผลไม้อยู่ในภาวะไม่คล่องตัว เป็นเพราะผลกระทบจากน้ำท่วมพื้นที่ภาคกลาง  มีสินค้าหลายตัวที่รับมาจากตลาดไท เช่น องุ่น แต่ช่วงนี้น้ำล้อมรอบ การขนส่งก็ต้องใช้เส้นทางอ้อมกว่าจะขึ้นมาถึงตลาดไทยเจริญที่พิษณุโลก ต้องเสียค่าใช้จ่ายน้ำมันให้คนขับรถมากขึ้น สินค้ากาถึงช้ากว่า แต่ก็ยังพอปล่อยออกได้ เพียงแต่ว่าอืดหน่อย เพราะลูกค้าเองก็หายไปหลายจังหวัด เช่น นครสวรรค์ ที่ถูกน้ำท่วมหนัก

แสดงความคิดเห็น