บินไทยจัดเที่ยวบินพิเศษบรรเทาความเดือดร้อนน้ำท่วม

เวลา 12.10 น.วันที่ 19 ตุลาคม 2554 ที่ท่าอากาศยานจังหวัดพิษณุโลก เครื่องบินเที่ยวพิเศษของการบินไทย สายการบิน TG 8760 นำผู้โดยสารเที่ยวพิเศษเที่ยวแรก จากสนามบินสุวรรณภูมิ –พิษณุโลก จำนวน 88 คน เป็นการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ไม่สามารถเดินทางโดยรถยนต์ได้

 

นายปานฑิต ชนะภัย รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายการพาณิชย์ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์ที่หลายจังหวัดของประเทศในเขตภาคเหนือตอนล่าง
และภาคกลางตอนบนเป็นพื้นที่ประสบอุทกภัยอย่างหนักจนทำให้ถนนหลายสายมีน้ำท่วมขัง
ในระดับสูง บ้างถูกกระแสน้ำตัดขาดจนรถยนต์ไม่สามารถสัญจรได้ บริษัทฯ ในฐานะสายการบินแห่งชาติมีความห่วงใยพี่น้องชาวไทยที่ประสบอุทกภัย และประชาชนในทุกภาคส่วนที่ไม่ได้
ประสบอุทกภัย แต่มีความจำเป็นต้องเดินทางสัญจรผ่านพื้นที่ประสบอุทกภัย บริษัทฯ จึงได้
จัดเที่ยวบินพิเศษในเส้นทาง ไป – กลับกรุงเทพฯ – พิษณุโลก โดยจำหน่ายบัตรโดยสารในราคาต้นทุน   ราคาเที่ยวละ 1,250 บาท (ราคาเที่ยวเดียว) ทำการบินตั้งแต่บัดนี้ – 23 ตุลาคม 2554 ด้วยเครื่องบินแบบโบอิ้ง 737-400 ความจุ 149 ที่นั่ง  ซึ่งเที่ยวไปจะออกจากกรุงเทพฯ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิด้วยเที่ยวบิน TG 8706 เวลา 11.20 น. ถึงพิษณุโลกเวลา 12.10 น. และเที่ยวกลับออกจากพิษณุโลกด้วยเที่ยวบิน TG 8707 เวลา 12.50 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เวลา 13.40 น.ของวันเดียวกัน

 

ทั้งนี้ การเปิดทำการบินในเส้นทางไป – กลับ กรุงเทพฯ – พิษณุโลก ในช่วงนี้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และอำนวยความสะดวกในการเดินทางเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งปัจจุบันการบินไทยไม่ได้
ทำการบินไปยังจังหวัดพิษณุโลก แต่เนื่องจากจังหวัดพิษณุโลกเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่าง สามารถเป็นศูนย์กลางที่จะกระจายประชาชนจากทุกภาคส่วน ที่มีความต้องการเดินทางสัญจรสามารถเดินทางต่อด้วยยานพาหนะอื่น ๆ ไปยังจุดหมายปลายทางจังหวัดต่าง ๆ
ในเขตภาคเหนือตอนล่าง และภาคกลางตอนบน

 

นอกจากนี้ การเปิดทำการบินพิเศษไปยังจังหวัดพิษณุโลกนี้ บริษัทฯ ยังให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายด้านคาร์โก้ในการขนส่งสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภคที่ประชาชนได้บริจาคผ่าน
ศูนย์ปฎิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย หรือ ศปภ. ของรัฐบาล และสิ่งของที่บริจาคผ่านกระทรวงคมนาคม ตลอดจนโลหิตและอุปกรณ์การแพทย์ของสภากาชาดไทย ไปยังจังหวัดพิษณุโลกและ
ส่งต่อไปยังจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งเป็นจังหวัดหนึ่งที่ประสบอุทกภัยอย่างหนักทั้งจังหวัดอย่างเร่งด่วนต่อไป ทั้งนี้ ผู้โดยสารสามารถสอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่งได้ที่ THAI Contact Center
02-356-1111 และที่เว็บไซต์ www.thaiairways.com  

 

 

ทั้ง การเดินทางโดยเครื่องบินพิษณุโลก-กรุงเทพฯ ที่ท่าอากาศยานพิษณุโลกนั้น ปกติแล้ว มีเพียงสายการบินนกแอร์บริการวันละ 3 เที่ยวบินเท่านั้น โดยมาบริการแทนการบินไทย แต่ช่วงน้ำท่วม จำนวนผู้โดยสารคับคั่งมากขึ้น การบินไทย จึงจัดเที่ยวบินพิเศษในราคาต่ำกว่าทุน โดยจะพิจารณาว่า หลังจากหมดกำหนดบริการ 23 ตุลาคมนี้ หากเครื่องของการบินไทยยังว่างอยู่และผู้โดยสารยังมีความจำเป็น การบินไทยอาจจะขยายเวลาบริการเที่ยวบินพิเศษเพิ่มเติมได้

 

แสดงความคิดเห็น