เติมสารอีเอ็มในพื้นที่น้ำท่วมอ.บางระกำ

นายปรีชา เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยงานสิ่งแวดล้อม พัฒนาที่ดิน สาธารณสุข และป้องกันควบคุมโรค  ร่วมกันฉีดพ่นสารอีเอ็ม และโยนก้อนอีเอ็มลงในน้ำที่ท่วมขังมานานใน พื้นที่ อ.บางระกำ หลังจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนำน้ำมาตรวจสอบพบว่าน้ำเริ่มเน่าเสีย ปริมาณออกซิเจนในน้ำต่ำเพียง 2 มิลลิกรัม  เริ่มส่งกลิ่นเหม็น และน้ำเปลี่ยนเป็นสีดำ สาเหตุจากตอซังข้าว เศษขยะ ซากเน่าเปื่อย และเศษวัชพืชที่มากับน้ำเริ่มเน่าเสีย หากปล่อยทิ้งไว้จะก่อให้ทัศนียภาพไม่ดี เป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคที่ปนเปื้อนในแหล่งน้ำท่วม   เช่น โรคอุจจาระร่วง โรคติดต่อทางอาหารและน้ำ และโรคไข้เลือดออก โอกาสนี้ ได้มอบสาร อีเอ็มให้ชาวบ้านบางระกำ นำไปฉีดพ่นในแหล่งน้ำขังในบริเวณบ้านของตนเองอีกด้วย โดยการใช้สารอีเอ็ม ต้องใช้ในอัตราส่วนที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการควบคุมมลพิษและการควบคุมโรคติดต่อ คือ พื้นที่ 1 ไร่ ความลึกของน้ำ 1.2 เมตร  ต่อ จุลลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ 10-20 ลิตร /

แสดงความคิดเห็น