สำนักประชาสัมพันธ์เขต4ช่วยผู้ประสบภัยบางระกำ

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 25 ต.ค.2554  นายเสรี  จูบุญส่ง  ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 4  พร้อมด้วย นายชูโชค  ทองตาล่วง  ประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก    ได้ร่วมกันลำเลียงน้ำดื่ม จำนวน 250 ชุด และถุงยังชีพ จำนวน 230 ชุด ขึ้นรถบรรทุก 6 ล้อขององค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม อำเภอบางระกำ เพื่อนำสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและน้ำดื่ม ที่ได้รับการบริจาคจากภาคส่วนต่างๆในจังหวัดภาคเหนือตอนล่างจากการจัดทำรายการพิเศษ “รวมพลังไทยช่วยภัยน้ำท่วม” ของสำนักประชาสัมพันธ์ เขต 4  เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2554  เพื่อนำไปมอบให้กับราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอบางระกำ

 

โดยผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 4  ได้ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอบางระกำ ที่โรงเรียนบ้านหนองแพงพวย ตำบลชุมแสงสงคราม อ.บางระกำ  มอบถุงยังชีพ และน้ำดื่มช่วย เหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย ดังกล่าวแล้ว  

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 ร่วมกับสื่อในสังกัด และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง  จัดทำรายการพิเศษ”รวมพลังไทย    ช่วยภัยน้ำท่วม” ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลก  เพื่อรับบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคกลางและจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง  ซึ่งได้รับสิ่งของบริจาคเป็นจำนวนมาก สำนักประชาสัมพันธ์    เขต 4  จึงได้จัดทำเป็นถุงยังชีพไปมอบเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคเหนือตอนล่างคือ พิษณุโลก จำนวน 530 ชุด   พิจิตร จำนวน 600 ชุด อุทัยธานี 1,000 ชุด และนครสวรรค์  600 ชุดโดยได้ดำเนินการแจกถุงยังชีพและน้ำดื่มในช่วงวันที่ 21 – 25 ตุลาคม 2554 ส่วนเงินบริจาคจำนวน 254,000 บาทเศษ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์เขต 4 ได้นำไปมอบให้กับอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ (นายธีระพงษ์  โสดาศรี) ที่ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัย(ศปภ.) เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในจังหวัดภาคกลางต่อไปแล้ว  นอกจากนี้ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4  ยังมีน้ำดื่มที่สำรองไว้ จำนวนหนึ่งไว้สำหรับราษฎรที่ร้องขอความช่วยเหลือผ่านทางสื่อในสังกัดของสำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 เข้ามาทั้ง สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลก  และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลก

 

แสดงความคิดเห็น