มทร.ล้านนามอบน้ำดื่มไข่ไก่ช่วยน้ำท่วมกทม.

นายชัยยง เอื้อวิริยานุกูล  อธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  กล่าวว่า  จากสถานการณ์น้ำท่วมที่ยังมีความรุนแรง และส่งผลทำให้พี่-น้องประชาชน ในหลายพื้นที่ นับตั้งแต่  จังหวัดเชียงใหม่  ตาก   สุโขทัย  พิษณุโลก  นครสวรรค์   ชัยนาท  พระนครศรีอยุธยา   จนถึงเขตปริมณฑล    และกรุงเทพมหานครฯ  ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่สร้างความเดือนร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก  จนทำให้เกิดคำกล่าวขึ้นว่า  “มหาอุทกภัย”  สำหรับ วิกฤตมหาอุทกภัย ในครั้งนี้  ทำให้หลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน  ดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อนอย่างต่อเนื่อง

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาถือเป็นสถาบันระดับอุดมศึกษาที่มีความพร้อมในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเพื่อเป็นอีกหนึ่งแรงงานรับใช้สังคม    และมุ่งเน้นสร้างความสัมพันธ์ให้การช่วยเหลือกับชุมชนและประเทศชาติ  ด้วยเหตุนี้  มหาวิทยาลัยฯ จึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อนจากเหตุการณ์อุทกภัย โดยดำเนินการมอบน้ำดื่ม  จำนวน  7,200  ขวด  และ   ไข่ไก่สด  จำนวน  2,000  ฟอง  มี รองศาสตราจารย์เดชา  นาวานุเคราะห์  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา   พร้อมด้วย  ดร.ทินกร  ทาตระกูล   กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ  และคณาจารย์   เจ้าหน้าที่  จากเขตพื้นที่พิษณุโลก   เป็นตัวแทนในการส่งมอบ ให้กับ  เรือเอกหญิงหม่อมหลวง  สสิโรจน์  พึ่งพัฒน์  กองนโยบายและแผน  กรมกิจการทหารเรือ  กองทัพเรือ   ณ บริเวณด้านหน้าโรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี   เมื่อวันที่ 3  พฤศจิกายน 2554   ทั้งนี้   เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  ในเขตปริมณฑล    และกรุงเทพมหานครฯ   ต่อไป

 

แสดงความคิดเห็น