แห่ซื้อไข่ถูกร้านธงฟ้าราคาประหยัด

นายบุญลือ  มิปิกุล  การค้าภายในจังหวัดพิษณุโลก  เปิดเผยว่า สำนักงานการค้าภายในจังหวัดพิษณุโลก จะจัด   “ จำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัด ”  ระหว่างวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2554   ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น.  ณ  บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก  อ.เมือง จ.พิษณุโลก  วัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัย  และลดภาวะค่าครองชีพ โดยจัดให้มีสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนผู้บริโภค  เพิ่มทางเลือกในการซื้อสินค้าให้กับประชาชนและผู้บริโภคสามารถซื้อสินค้าคุณภาพดี  ราคาประหยัด

สินค้าธงฟ้าราคาประหยัดที่นำมาจำหน่ายในครั้งนี้ เช่น ไข่ไก่ธงฟ้า เบอร์ 3/ถาดละ 30ฟอง ราคา 99 บาท  ข้าวสารจากการเกษตรกรโดยกลุ่มโรงสีข้าวชุมชนบ้านคลองฝาย อ.วังทอง  ข้าวหอมมะลิ ขนาดบรรจุ 5 กิโลกรัม ราคา 170 บาท ข้าวขาว ขนาดบรรจุ 5 กิโลกรัม  ราคา 125 บาท ข้าวกล้องหอมมะลิ ขนาดบรรจจุ 1 ก.ก   ราคา 45 บาท รวมถึงยังมีสินค้าอุปโภคจากหจก.พิษณุโลกไมโคร  เช่น น้ำมันปาล์มแบบขวดและแบบถุง ขนาด 1 ลิตร น้ำตาลทราย ก.ก ละ 23 บาท   และมีสินค้าอุปโภคอื่นๆอีกมากมาย งานนี้จัดขึ้นเพียง 3 วันเท่านั้น ระหว่างวันที่ 28-30 พฤศจิกายนนี้ สำนักงานการค้าภายในจึงขอเชิญชวนประชาชนไปเลือกซื้อสินค้าเพื่อลดภาวะค่าครองชีพที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ได้ตามวันและเวลาดังกล่าว

 

โดยตั้งแต่เริ่มเปิดเต้นท์จำหน่ายสินค้าราคาประหยัด มีประชาชน ข้าราชการ มาซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจำนวนมาก เพื่อช่วยลดค่าครองชีพ โดยเฉพาะไข่ไก่ เป็นสินค้าที่จำหน่ายได้มากที่สุด

 

 

แสดงความคิดเห็น