บำเพ็ญกุศลเทิดพระเกียรติพ่อขุนศรีอินทราทิตย์

เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 27 พ.ย.2554  ที่ศาลพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ ภายในบริเวณหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34( โรงทอเก่า ) ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง   จังหวัดพิษณุโลก  นายปรีชา เรืองจันทร์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ในฐานะประธานชมรมเทิดพระเกียรติพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ เป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลเทิดพระเกียรติพ่อขุนศรีอินทราทิตย์  เนื่องในโอกาสวันครบรอบการก่อตั้งศาลพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ ซึ่งตรงกับวันที่ 27 ธันวาคม 2554   เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ  เผยแผ่พระเกียรติคุณ และน้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ แห่งพระมหาวีรกรรรมที่พ่อขุนศรีอินทราทิตย์หรือพ่อขุนบางกลางท่าว พระปฐมบรมกษัตริย์ ผู้สร้างชาติไทย พระผู้ทรงมีวิริยะอุตสาหะ รวบรวมหัวเมืองน้อยใหญ่ให้เป็นปึกแผ่น สถาปนาอาณาจักรไทยตราไว้ในแผ่นดิน ให้อนุชนรุ่นหลังได้มีแผ่นดินอาศัยอย่างอบอุ่นตราบจนทุกวันนี้ ที่ชาวพิษณุโลกและชาวไทยทุกคนจะต้องสำนึกรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพ่อขุนศรีอินทราทิตย์อย่างไม่มีวันลืมเลือน  โดยพิธีดังกล่าว จัดให้มีพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ โดยมี พระธรรมเสนานุวัตร รองเจ้าคณะภาค 5  เจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ การประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทอดผ้าไตรบังสุกุล และประกอบพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ตามพิธีพราหมณ์ และผู้ร่วมพิธีวางพวงมาลัยถวายเป็นราชสักการะแด่พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ และเป็นสิริมงคลแก่ผู้เข้าร่วมพิธีที่เข้าร่วมงานด้วยความเลื่อมใสศรัทธาเป็นจำนวนมาก

ชมรมเทิดพระเกียรติพ่อขุนศรีอินทราทิตย์  ก่อตั้งขึ้น โดยได้รับเกียรติอย่างสูงจาก นายปรีชา    เรืองจันทร์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานชมรมคนแรก  ทางชมรมฯ ได้มีการจัดสร้างพระรูปและเหรียญพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ ให้ผู้สนใจได้เช่าบูชา เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณและเพื่อเป็นรายได้แก่ชมรมและสมทบทุนมูลนิธิพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ที่อำเภอนครไทย  และยังได้จัดทำเหรียญชุมทองเพื่อมอบให้แก่กรรมการชมรมอีกด้วย  และในการจัดหารายได้ของชมรมฯ  ได้มีการดำริจัดสร้างพระกริ่งพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ จำนวน 777 องค์ โดย 271 องค์ จะมอบให้แก่สมาชิกชมรมในราคาต้นทุนเพื่อเก็บไว้บูชาและสักการะ เป็นเนื้อนวโลหะ  อีก 500 องค์  จะจัดสร้างเป็นเนื้อทองเหลือง จำหน่ายให้แก่ผู้สนใจได้เช่าบูชา เพื่อเป็นรายได้ของชมรมในการดำเนินกิจกรรมต่างๆต่อไป

 

แสดงความคิดเห็น