ตามรอยประพาสเมืองพิษณุโลก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงตั้งพระราชปณิธานว่า เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่โดดเด่นที่สุด มีพระเกียรติยศแผ่ไพศาลไปทั่วโลก ทรงครองราชย์ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทย ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ใกล้ชิดกับประชาชนของพระองค์มากที่สุด จึงทำให้เป็นที่รักยิ่งของพสกนิกรชาวไทยทั้งประเทศ

 

 

 

สำหรับประชาชนชาวจังหวัดพิษณุโลก ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฏรหลายครั้งหลายครา ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิษณุโลกฮอตนิวส์ นำภาพแห่งความทรงจำ สุดแสนประทับใจ พสกนิกรชาวพิษณุโลก ได้เฝ้ารับเสด็จ ในวโรกาสเสด็จเยี่ยมราษฎรภาคเหนือ วันที่ 27 กุมภาพันธ์- 17 มีนาคม พ.ศ.2501

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ  

 

ชมภาพยนตร์ ตามรอยประพาสเมืองพิษณุโลก


ตอนที่1
[media id=169 width=480 height=360]

ตอนที่2
[media id=170 width=480 height=360]

แสดงความคิดเห็น