ค่ำนี้มีนัดผู้ว่าฯนำหน่วยบริการบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม  2554ที่ผ่านมา จังหวัดพิษณุโลก ออกให้บริการจังหวัดเคลื่อนที่ “ค่ำนี้มีนัด ผู้ว่าราชการจังหวัดพบประชาชน”  ที่วัดสว่างศรีบุญเรือง  หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก อำเภอเนินมะปราง  มีการนำบริการจากหน่วยงานต่างๆ เข้าถึงประชาชนในพื้นที่ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชน สนองนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย       ในการสร้างความสามัคคีสมานฉันท์ของคนในชาติ   โดยให้บริการตั้งแต่เวลา 08.00 น.  เป็นต้นไป     

ในช่วงบ่าย    นายปรีชา  เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นางปิยธิดา เรืองจันทร์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก      นำหัวหน้าส่วนราชการ  เหล่ากาชาดจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   ถวายผ้าป่าสามัคคี  มอบถุงน้ำใจ พบปะปราศรัย กับประชาชน ประชุมร่วม กับอำเภอ องค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  รับฟังปัญหาความต้องการของพื้นที่  ซึ่งในการประชุมดังกล่าว มีการนำเสนอปัญหาความต้องการ

ได้แก่ ต้องการให้มีการ   ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ(แก้มลิง) พื้นที่ 10 ไร่ งบประมาณ 4,500,551 บาท ที่บริเวณที่สาธารณะบ้านคลองปากน้ำ หมู่ 6  การก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติค กว้าง 8 เมตร ระยะทาง 2.5 กิโลเมตร สายคลองไร่ หมู่ 7 – ตำบลพันชาลี อ.วังทอง งบประมาณ 5.5 ล้านบาท และต้องการทำการศึกษาค้นหารูปแบบมาตรฐานการควบคุม การใช้ประโยชน์ และการเก็บรักษา การทำลายภานะบรรจุสารเคมีเพื่อการเกษตรในครัวเรือน และแปลงเกษตร ให้อาหารปลอดภัยและไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ใช้เป็นต้นแบบท้องที่อื่นต่อไป ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ได้เข้าไปสำรวจพื้นที่โครงการและสนับสนุนการดำเนินการให้กับพื้นที่ต่อไป

และในช่วงเย็น  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  นำทีมจังหวัดแข่งขันฟุตบอลเชื่อมสัมพันธ์กับทีมอำเภอเนินมะปราง  ผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมจังหวัดพิษณุโลก เป็นฝ่าย ชนะ ทีมอำเภอเนินมะปราง  2 ต่อ 0 ประตู  หลังจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ร่วมรับประทานอาหารเย็นกับราษฎรในหมู่บ้าน แบบข้าวหม้อแกงหม้อ เพื่อสร้างความใกล้ชิดสนิทสนมระหว่างราชการกับประชาชน  และกองทัพภาคที่ 3  ได้แสดงดนตรีเพื่อความบันเทิงของประชาชนในพื้นที่ “ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  จับมือทหารพบชาวบ้านยามเย็น”    สำหรับตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก  มีจำนวนประชากร  2,742  คน  8,009  ครัวเรือน อยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 68  กิโลเมตร

 

 

แสดงความคิดเห็น