ปล่อยตัวผู้ต้องขังได้รับพระราชทานอภัยโทษ

วันที่  8 ธันวาคม 2554  ที่เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก นายนริศ  ปิยะพฤทธิ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดกรวยถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์  ในพิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ ที่มีความประพฤติดีให้ได้รับการลดหย่อนผ่อนโทษและปล่อยตัว ซึ่งในการพระราชทานอภัยโทษในครั้งนี้ได้มีพระมหากรุณาธิคุณให้ปล่อยผู้ต้องราชทัณฑ์คดีความผิดเล็กน้อยผู้เจ็บป่วย พิการ หรือทุพพลภาพ และผู้ที่มีอายุไม่ถึง 20 ปี รวมถึงคนชราเพื่อเปิดโอกาสให้ได้กลับตัวเป็นพลเมืองที่ดี

โดยในปีนี้มีผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับการอภัยโทษ  30,000 คน ในส่วนของจังหวัดพิษณุโลกได้รับการอภัยโทษจำนวน 234 คน แยกเป็นเรือนจำกลางพิษณุโลก 32 คน เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก จำนวน  181 คน ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก จำนวน   21 คน  หลังจากที่มีพิธีปล่อยตัวทางผู้ต้องราชทัณฑ์ได้ร่วมกันกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณประพฤติตนเป็นคนดีต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้นผู้ต้องราชทัณฑ์ได้เดินออกจากเรือนจำ ท่ามกลางการต้อนรับของญาติพี่น้องที่เดินทางมารับ บรรยากาศเต็มไปด้วยความตื่นตันใจและซาบซึ่งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานอภัยโทษ

หนึ่งในผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับการอภัยโทษ กล่าวว่า ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานอภัยโทษ ต่อไปตนจะประพฤติตนเป็นคนดี ทำคุณประโยชน์ต่อชาติสนองพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและจะประกอบอาชีพที่สุจริต ไม่สร้างความเดือดร้อนแก่สังคมต่อไป.

แสดงความคิดเห็น