กาชาดแจกผ้าห่มเสื้อกันหนาวอ.เนินมะปราง

นางปิยธิดา เรืองจันทร์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด ได้นำเอาเสื้อกันหนาวและผ้าห่มไปแจกจ่ายให้กับเด็กนักเรียนและราษฎรในอำเภอเนินมะปราง ณ ศาลาการเปรียญวัดสว่างศรีบุญเรือง ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับโครงการ “ค่ำนี้มีนัด” ผู้ว่าราชการจังหวัดพบประชาชน ของจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเครื่องห่มกันหนาวที่นำไปแจกจ่ายครั้งนี้ ประกอบด้วย เสื้อกันหนาวผู้ใหญ่ จำนวน 100 ตัว เสื้อกันหนาวเด็ก 200 ตัว และผ้าห่ม จำนวน 100 ผืน นอกจากนั้นมูลนิธิประสาทบุญสถาน พิษณุโลก ก็ได้นำเอาผ้าห่มกันหนาวไปแจกจ่ายแก่ราษฎรที่มาร่วมโครงการในครั้งนี้อีกส่วนหนึ่งด้วย

 

อำเภอเนินมะปราง เป็น 1 ใน 5 อำเภอของจังหวัดพิษณุโลก ที่มีการเริ่มประสบกับสภาวะอากาศหนาวเย็น เนินจากพื้นที่บางส่วนเป็นพื้นที่ราบสูงและเขตอุทยานป่าเขา ด้านสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แจ้งว่า ได้มีการติดตามสภาพภูมิอากาศในพื้นที่ 5 อำเภอ คือ อำเภอเนินมะปราง วัดโบสถ์ วังทอง นครไทย และอำเภอชาติตระการ อย่างใกล้ชิด แต่อย่างไรก็ตาม ในขณะนี้ยังไม่ได้มีการประกาศพื้นที่ประสบภัยหนาว ทั้งนี้ได้ทำการสำรวจข้อมูลราษฎรผู้ที่ต้องให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับภัยหนาวของจังหวัดพิษณุโลกไว้แล้ว ซึ่งมีประมาณ 130,000 ราย

 

แสดงความคิดเห็น