แพทย์ม.นเรศวรจัดกิจกรรมครบรอบก่อตั้ง 18ปี

วันที่ 9 ธันวาคม 2554 เวลา 11.00  น.ที่โรงแรมเรือนแพ รอยัลปาร์ค อ.เมืองพิษณุโลก ศ.นพ.ดร.ศุภสิทธิ์  พรรณนารุโณทัย คณะบดีคณะแพทย์ศาสตร์ ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมคณะผู้บริหารได้จัดแถลงข่าวสื่อมวลชน เนื่องในโอกาสครบรอบการก่อตั้ง 18 ปี คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่คณะแพทย์ศาสตร์จัดกิจกรรมบริการวิชาการสำหรับประชาชนและบริการวิชาการสำหรับวิชาชีพสองส่วน

กิจกรรมที่ 1 บริการวิชาการเพื่อประชาชน หัวข้อ 18 เรื่องสุขภาพดี 18ปี คณะแพทย์มน. จัดระหว่าง 9-13 มกราคม 2555 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า พิษณุโลก ตั้งแต่เวลา 12.00-21.00 น. กิจกรรมที่ 2 การประชุมวิชาการประจำปี 2555 หัวข้อ การแพทย์สร้างเสริมสุขภาพ จัดขึ้นวันที่ 18-19 มกราคม 2555 ที่ห้องประชุมเอกาทศรถ ชั้น 3 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

นอกจากนี้ ในโอกาสครบรอบ 5 ปี ก่อตั้งมูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร จะจัดให้มีคอนเสิรต์การกุศล แจ๊สเพื่อชีวิตผู้ป่วยมะเร็ง ในวันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมเรือนแพรอยัล ปาร์ค พิษณุโลก ได้รับความอนุเคราะห์จากวง Jazz Cool Band ประเทศฝรั่งเศส นำรายได้มาจัดหาเครื่องกำเนิดออกซิเจนเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย ที่ปัจจุบันโรงพยาบาลมีเพียงเครื่องเดียว รวมทั้งนำสมทบทุนโครงการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย เพื่อดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายทางกายใจ ครอบครัว สังคม และจิตวิญญาณ สำหรับการบริจาคซื้อบัตรชมคอนเสิรต จำหน่ายราคาใบละ 1,000 บาท เริ่มจำหน่าย 15 ธค.2554-15 กพ.2555 ที่งานประชาสัมพันธ์คณะแพทย์ศาสตร์ สอบถามได้ที่ 055-965587 055-965499 055-965037 หรือ www.med.nu.ac.th

 

แสดงความคิดเห็น