อบจ.จัดสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 9 ธันวาคม 2554 ที่บริเวณทางเข้าด้านหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และบึงราชนก ถนนพิษณุโลก- หล่มสัก อำเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก นายปรีชา  เรืองจันทร์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  และนายสุรินทร์  ฐิติปุญญา  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก  ร่วมกันเปิดซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554

 

ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก  ได้จัดทำโครงการสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯและปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ฯอีก 4 แห่ง เพื่อให้เกิดความสง่างามและสมพระเกียรติ พร้อมประดับตกแต่งธงทิวและตราสัญลักษณ์งานพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554  เพื่อร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในมหามงคลวโรกาสอันสำคัญยิ่งนี้  และในพิธีเปิดซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ จำนวน 85 ต้น   และปล่อยพันธุ์ปลา จำนวน 85,000 ตัว ลงในแหล่งน้ำบึงราชนก  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และร่วมเฉลิมฉลองและเฉลิมพระเกียรติดังกล่าวแล้ว  

 

การจัดสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ อีกทั้งเพื่อให้ประชาชนที่เดินทางมาเยือนจังหวัดพิษณุโลก และผู้สัญจรไป-มา ที่ผ่านซุ้มเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้ บังเกิดความเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัว และเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า

 

 

แสดงความคิดเห็น