เซ็นทรัลมอบเครื่องใช้ช่วยผู้ประสบภัยหนาว

ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายปรีชา เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนางปิยธิดา เรืองจันทร์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ได้ร่วมกันรับมอบสิ่งของเครื่องใช้ จำนวน 1,875 ชุด ประกอบด้วยผ้าห่มนวม หม้อหุงข้าวและของใช้จำเป็นแก่การยังชีพอื่นๆมูลค่ากว่า 2 ล้านบาท จากนางมณฑาทิพย์ ทองคล้าย ผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าและผู้บริหารในเครือกลุ่มเซ็นทรัล ตามโครงการ “น้ำใจเซ็นทรัล..เพราะมีคุณถึงมีเรา” เพื่อนำไปช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวผู้ประสบภัยและราษฎรที่ขาดแคลนในพื้นที่

 

นายปรีชา เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้กล่าวแสดงความขอบคุณบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัลที่มีความห่วงใยพี่น้องผู้ประสบภัยซึ่งเป็นคนไทยด้วยกัน มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่ดูแลเกื้อกูลซึ่งกันและกัน อย่างไรก็ตามในขณะนี้สภาวะอากาศเริ่มหนาวเย็นลงทุกขณะ และยังมีพี่น้องประชาชนชาวพิษณุโลกในบางพื้นที่ซึ่งได้รับผลกระทบจากภัยหนาว ดังนั้นสิ่งของเครื่องใช้ที่รับมอบครั้งนี้ นอกจากจะนำไปช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ประสบอุทกภัยเพื่อฟื้นฟูเยียวยาแล้ว ส่วนหนึ่งก็จะนำไปแจกจ่ายช่วยเหลือราษฎรผู้ที่ขาดแคลนซึ่งได้รับผลกระทบจากสภาวะอากาศหนาวเย็นในขณะนี้ด้วย

 

แสดงความคิดเห็น