จัดงาน “95 ปี สหกรณ์วัดจันทร์ สหกรณ์แห่งแรกของประเทศไทย”

ที่โรงแรมอมรินทร์ลากูน   นายนริศ ปิยพฤทธิ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดการประชุมผู้แทนสหกรณ์ในจังหวัดพิษณุโลก เพื่อร่วมพิจารณาในการดำเนินงานโครงการจัดงาน  “95 ปี สหกรณ์วัดจันทร์ สหกรณ์แห่งแรกของประเทศไทย”  ซึ่งสหกรณ์วัดจันทร์ เป็นแม่งาน เพื่อจัดงานดังกล่าวขึ้น เพื่อรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระราชวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ ผู้ก่อตั้งสหกรณ์ขึ้นในประเทศไทย

 

โดยสหกรณ์วัดจันทร์  ดำริจะจัดสร้างพระอนุสาวรีย์ ฯให้กับพระองค์ท่าน และจะประดิษฐานไว้ที่วัดจันทร์ตะวันออก อ.เมือง จ.พิษณุโลก ณ บริเวณศาลาหลังเก่า ที่เคยใช้ประชุมเพื่อก่อตั้งสหกรณ์ขึ้นครั้งแรก นอกจากนี้การจัดงาน จะเป็นการประชาสัมพันธ์กิจการของสหกรณ์  เพื่อกระตุ้นให้เกิดการศึกษาระบบสหกรณ์อย่างเป็นภาพรวม เพื่อจุดประกายความสนใจในวิชาการสหกรณ์และนำไปสู่การจัดตั้งพิพิธภัณฑ์สหกรณ์แห่งแรกของประเทศไทยขึ้นที่จังหวัดพิษณุโลกต่อไป  

 

การจัดงาน “95 ปี สหกรณ์วัดจันทร์ สหกรณ์แห่งแรกของประเทศไทย” กำหนดจดงานระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2555ณ สวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก  หลังเสร็จสิ้นการประชุม  ได้มีการแถลงข่าวสื่อมวลชน โดยมี นายประภาส งามสงวน  ประธานสหกรณ์วัดจันทร์  นางสาวณัฐทรัชต์  ชามพูนท ประธานคณะทำงานการจัดงาน และ นายกนกศักดิ์  ลิขิตไพรวัลย์  ผู้อำนวยการจัดงานฯ ได้ให้รายละเอียดการจัดงาน ตอบข้อซักถามของสื่อมวลชน และประชาสัมพันธ์การจัดสร้างวัตถุมงคลเหรียญที่ระลึก คือเหรียญพระพุทธชินราชด้านหนึ่งกับพระนเรศวรมหาราชอีกด้านหนึ่ง ชื่อรุ่น “ ออมเงินออมทอง เพื่อประกาศอิสรภาพทางการเงิน” เพื่อออกให้ผู้สนใจได้เช่าบูชาเพื่อเป็นสิริมงคลและเงินรายได้สมทบทุนจัดสร้างพระอนุสาวรีย์ พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลกรณ(พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย) ตามวัตถุประสงค์ของกา

รจัดงานต่อไป

 

แสดงความคิดเห็น