เสด็จทรงเยี่ยม TO BE NUMBER ONE พิษณุโลก

เมื่อ เวลา 17.15 น. วานนี้ (9 ธ.ค.54) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จถึงท่าอากาศยานทหารกองบิน 46 พิษณุโลก โดยมี นายปรีชา เรืองจันทร์  ผู้ว่าราชการจังหวัด พิษณุโลก และ พลโท วรรณทิพย์  ว่องไว  แม่ทัพภาคที่ 3 พร้อมด้วยข้าราชการทุกหมู่เหล่า ประชาชนและกลุ่มพลังมวลชน เฝ้ารับเสด็จ    

 

จากนั้น เสด็จไปยังทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก  อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก  ทอดพระเนตรบูธนิทรรศการผลงานของสมาชิกชมรม    TO BE NUMBER ONE  ของทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก  และทอดพระเนตรบูธนิทรรศการของกลุ่มชมรม   TO BE NUMBER ONE  ในเรือนจำต่างต่างๆ  ได้แก่ เรือนจำกลางพิษณุโลก เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก เรือนจำจังหวัดสระบุรี เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี ทัณฑสถานหญิงชลบุรี ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา และเรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี 

 

จากนั้นเสด็จไปทรงเปิดศูนย์เพื่อนใจ   TO BE NUMBER ONE ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก ซึ่งเป็นศูนย์เพื่อนใจในเรือนจำที่เปิดเป็นแห่งแรกของกรมราชทัณฑ์และของประเทศไทย   อธิบดีกรมราชทัณฑ์ กราบทูลถวายรายงานผลการดำเนินงานโครงการ  TO BE NUMBER ONEของกรมราชทัณฑ์ เข้าทูลเกล้าฯถวายเงินเข้าโครงการ  TO BE NUMBER ONE และเบิกผู้เข้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึก TO BE NUMBER ONE  

ต่อมาในเวลา 19.20 น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี  เสด็จไปยังหอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อำเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก  ทอดพระเนตรนิทรรศการ  TO BE NUMBER ONE  และ   FRIEND CORNER ของสถานศึกษา สถานประกอบการ และชุมชน จำนวน 10 บูธ ทอดพระเนตรนิทรรศการ บูธ ใครติดยายกมือขึ้น  สมาชิก ใครติดยายกมือขึ้น จำนวน 30 คน จากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิษณุโลก และศูนย์ฟื้นฟูฯกองบิน 46 เฝ้ารับเสด็จ  หลัง จากนั้น นายปรีชา  เรืองจันทร์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ทูลเกล้าฯ ถวายเงินค่านิตยสาร ทรงจำหน่ายนิตยสาร TO BE NUMBER ONE 

 

เสร็จแล้ว  นายต่อพงษ์ ไชยสาส์นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข  กราบทูลรายงานผลการดำเนินงานโครงการ  TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ   ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก   กราบทูลรายงานผลการดำเนินงานโครงการ  TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดพิษณุโลก ทูลเกล้าฯถวายเงินเข้าโครงการ   TO BE NUMBER ONEเบิกตัว  ผู้เข้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึกและโล่    ต่อจากนั้น เสด็จไปทรงงานพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิก TO BE NUMBER ONE  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม    กราบทูลรายงานผลการดำเนินงานโครงการ  TO BE NUMBER ONE ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม   เยาวชนจากสถานศึกษาต่างๆ จำนวน 450 คน เข้าเฝ้า กราบทูลขอพระราชทานคำปรึกษา เสร็จแล้ว ทรงฉายพระรูปร่วมกับคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขและผู้บริหารจังหวัด จำนวน 2 ชุด หลังจากนั้น  ทรงแสดงคอนเสิร์ตบนเวที TO BE NUMBER ONE ตามพระราชอัธยาศัย

 

 

แสดงความคิดเห็น