แนะวิธีการเตรียมตัวรับมือโรคที่มากับภัยหนาว

นายศักดิ์ชัย ไชยมหาพฤกษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9  จังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า  ด้วยหลายพื้นที่กำลังเข้าสู่ช่วงฤดูหนาว ที่เหมาะสมกับการระบาดของเชื้อโรคหลายชนิด และเสี่ยงกับภัยสุขภาพ อีกทั้งอากาศหนาวจัดและแห้งอาจทำให้ ผู้สูงอายุ เด็กเล็ก และผู้ป่วยโรคประจำตัวเรื้อรังบางชนิดกำเริบได้ง่าย หากไม่มีการป้องกันควบคุมโรคอย่างเข้มแข็งพอ  อาจส่งผลให้ประชาชนที่ไม่มีเครื่องนุ่งห่มหรือเครื่องห่มกันหนาวอย่างเพียงพอ  เจ็บป่วย และถึงกับเสียชีวิตในหรือนอกที่พักอาศัย อาคาร บ้านเรือนได้

ดังนั้นประชาชนในพื้นที่ ๆ เคยประสบปัญหาภัยหนาว ควรมีแนวทางการป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่ถูกวิธี ดังนี้

 

รู้เตรียม : สิ่งควรเตรียม ได้แก่ เตรียมเสื้อผ้าและผ้าห่มกันหนาวให้เพียงพอกับสมาชิกในครอบครัว  เตรียม ยารักษาโรคเรื้อรังที่จำเป็น เช่น ผู้ป่วยหอบหืด เตรียมของใช้ที่จำเป็นในครอบครัว เช่น หน้ากากอนามัย ยาสามัญประจำบ้าน เตรียมฟังข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือสื่อมวลชน  และเตรียมฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลทุกปีในกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โรคหัวใจ ไตวาย เบาหวาน และเด็กเล็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ขวบ

รู้ระวัง: สิ่งควรทำ ได้แก่ สวมเสื้อผ้าหรือเครื่องนุ่งห่มกันหนาวและดื่มเครื่องดื่มอุ่นๆ รักษาความอบอุ่นของร่างกาย  ออกกำลังกายสม่ำเสมออย่างน้อยวันละ 30 นาที 3-4 วันต่อสัปดาห์ จะทำให้ร่างกายทนต่อความหนาวเย็นได้มากขึ้น  ทาน้ำมันมะพร้าว โลชั่น รักษาความชุ่มชื่นของร่างกายไม่ให้ผิวหนังและทาลิปมันป้องกันริมฝีปากแห้งแตกเป็นแผล  เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และพลังงาน เช่น เนื้อสัตว์ ไข่ ผักผลไม้  ผู้ที่อ่อนแอนเมื่อเจ็บป่วยให้รีบไปตรวจรักษาที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านทันที  และ สิ่งไม่ควรทำ ได้แก่ ไม่ควรดื่มสุรา เพราะจะทำให้ร่างกายขาดสติและขาดภูมิคุ้มกัน นำมาซึ่งโรคต่าง ๆ เช่น ปอดบวม โรคไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนก ไม่ควรนอนในที่โล่งแจ้งลมโกรก และไม่สวมเสื้อผ้าหรือห่มผ้า  ไม่ควรผิงไฟในที่อับอากาศ เช่น ในเต๊นท์ ไม่ควรนำเด็กเล็กเข้าใกล้ควันไฟและห่มผ้าคลุมศรีษะจนหมด  เพราะเกิดการสำลักควัน หมดสติ และเสียชีวิตได้  ไม่ควรคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วยโรคติดเชื้อระบบทางเดินลมหายใจ ไอ จาม น้ำมูก

 

 

รู้สะอาด : สิ่งควรสะอาด ได้แก่ ทำความสะอาดเสื้อผ้าและผ้าห่มกันหนาว  โดยเฉพาะเสื้อผ้ามือสองให้แช่ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อหรือต้มป้องกันเชื้อโรคผิวหนัง  ทำความสะอาดที่อยู่อาศัย  ตบฝุ่น ผึ่งแดด เครื่องนอน ที่นอน หมอน ผ้าห่ม มุ้ง  ล้างมือให้สะอาด หลังการจามหรือไอ หรือไปสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ป่วย ก่อนและหลังอาหาร การเข้าห้องน้ำ การเตรียมอาหาร การทำงานต่าง ๆ  มี สุขอนามัยที่ดี เมื่อไอ จาม ให้ปิดปากปิดจมูกด้วยผ้าหรือกระดาษเช็ดหน้า และเมื่อเจ็บป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจให้สวมหน้ากากอนามัยปิดปากปิดจมูก เสมอ

 

ดังนั้นจึงขอแจ้งเตือนประชาชนและนักท่องเที่ยว  ก่อนนอนให้สวมเสื้อกันหนาวให้ร่างกายอบอุ่น ห่มผ้าหนาๆ หมั่นคอยดูแลสุขภาพตนเองและบุตรหลานให้แข็งแรงอยู่ตลอดเวลา  รับ ประทานอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบทั้ง 5 หมู่ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ พักผ่อนให้เพียงพอ ล้างมือบ่อย ๆ ไม่มีใครรู้ว่าความเจ็บป่วยจะเกิดขึ้นได้เมื่อไร แต่การที่เรามีสุขภาพที่ดีจะเป็นการป้องกันโรคที่ดีที่สุด  และทำให้การเจ็บป่วยน้อยลง

 

แสดงความคิดเห็น