สวดมนต์ข้ามปีทำความดีต้อนรับปีใหม่

ในวาระดิถีเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ จังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี 2 ปี 2 เดือน 2 วัน เพื่อเป็นศิริมงคลแห่งชีวิตและแผ่นดิน นายบุญเรือง  แตงก่อ ผู้อำนวยการสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า ปีนี้ ที่ประชุมมหาเถรสมาคมเห็นชอบให้ทุกวัดทั่วประเทศ จัดโครงการสวดมนต์ไหว้พระเจริญจิตตภาวนา เนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่า พ.ศ.2554 ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.2555 โดยให้ทุกวัดเปิดวัดเป็นสถานที่ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนาข้ามปี ในวันที่ 31 ธันวาคม 2554 เวลา 22.00 น.ถึงวันที่ 1 มกราคม 2555 เวลา 02.00 น. หรือ สวมข้าม 2 ปี 2 เดือน 2 วัน

สำหรับจังหวัดพิษณุโลก กำหนดให้วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร หรือ วัดใหญ่ เป็นศูนย์กลางการจัดพิธีของจังหวัดพิษณุโลก ในการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตต์ภาวนาข้ามปี ส่วนทุกวัด ก็พร้อมใจกันจัดกิจกรรม

 

พระครูสิทธิธรรมวิภัช เจ้าอาวาสวัดราชบูรณะ อ.เมือง จ.พิษณุโลก กล่าวว่า วัดราชบูรณะได้จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีมาหลายปีแล้ว ในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ปีนี้ ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนมาร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีกับวัดราชบูรณะเพื่อความเป็นศิริมงคลต่อชีวิตรับศักราชใหม่ และหลังจากพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์แล้ว ได้จัดพิธีสวดนพเคราะห์ เสริมชะตา ต่อบารมีให้กับผู้มาร่วมงานด้วย

พระอุดมศักดิ์อุตมศักโก รองเจ้าอาวาสวัดท่ามะปราง อ.เมือง จ.พิษณุโลก กล่าวว่า วัดได้จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่มานานแล้ว ร่วม 50 ปี ตั้งแต่สมัยอาจารย์เอียงเป็นเจ้าอาวาส ที่สมัยนั้นจะจัดสวดมนต์ในโบสถ์ และออกพรหมน้ำมนต์ตามบ้านคนจีนในตลาดทุกปีใหม่ และจัดต่อเนื่องทุกปี ในระยะหลัง 2 ปีที่ผ่านมาเทศบาลนครพิษณุโลกได้มาร่วมกิจกรรมด้วย ทำให้เริ่มมีประชาชนมาร่วมงานมากขึ้นทุกปี

แสดงความคิดเห็น