ประชาชนร่วมไถ่ชีวิตโคกระบือถวายเป็นพระราชกุศล

เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 54 ที่วัดวังหิน (เวฬุวัน) ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก นายวัฒนา ชั้นบุญ อัยการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดพิธีไถ่ชีวิตและมอบกรรมสิทธิ์โคกระบือ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 7 รอบ 84 พรรษา โดยมีประชาชนหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน มาร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก

ด้วยในปี 2554 เป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มีพระชนมายุครบ 7 รอบ84 พรรษา จังหวัดพิษณุโลกร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก  และองค์องค์ปกครองท้องถิ่น ได้จัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลครั้งนี้  เพื่อไถ่ชีวิตโคกระบือถวายเป็นราชกุศล และนำเข้าธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ  ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 4  รวมโคกระบือที่ได้รับการไถ่ชีวิตมาแล้ว จำนวน 286 ตัว มูลค่าทั้งสิ้นกว่า 5 ล้านบาท โดยได้รับการบริจาคผู้มีจิตศรัทธาในจังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดใกล้เคียง เพื่อมอบให้กับเกษตรกรผู้ยากไร้ โดยผ่านการคัดเลือกจากระดับหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ  ซึ่งครั้งนี้มีผู้ที่เข้ารับการบริจาคโคกระบือจาก 5 อำเภอ คือ อ.พรหมพิราม 14 ราย  อ.บางระกำ 6 ราย อ.วังทอง 46 ราย  อ.บางกระทุ่ม 18 ราย  และ อ.เนินมะปราง 19 ราย รวม 103 ราย

 นอกจากนี้ได้มีการมอบอนุโมทนาบัตรแก่ผู้มีจิตศรัทธาบริจาค มอบป้ายสมาชิกโครงการธนาคารโคกระบือ แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการครั้งนี้ด้วย

แสดงความคิดเห็น