พระราชทานเครื่องห่มกันหนาวแด่พระสงฆ์

เวลา 10.00 น. 22 ธ.ค.2554 ที่ศาลาการเปรียญวัดโพนไทรงาม ตำบลท่าสะแก อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก นายปรีชา เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานถวายเครื่องห่มกันหนาวพระราชทานฯแด่พระภิกษุในเขตอำเภอชาติตระการที่ประสบภัยหนาว พร้อมทั้งถวายถุงสังฆาภิบาลแด่พระภิกษุ จำนวน 10 รูป

สำหรับเครื่องห่มกันหนาวพระราชทานที่นำมาถวายแด่พระภิกษุในวันนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานให้กับจังหวัดพิษณุโลกเมื่อคราวเสด็จทรงเปิดศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นและทรงเยี่ยมชมกิจกรรมโครงการ TO BE NUMBER ONE ณ ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลกและมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2554 ที่ผ่านมา ด้วยทรงเห็นว่าจังหวัดพิษณุโลกเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่มีสภาวะอากาศหนาวเย็น และทรงห่วงใยพระภิกษุสงฆ์ในพื้นที่ซึ่งต้องประสบกับภาวะหนาวเย็น จึงได้พระราชทานเครื่องห่มกันหนาวให้จังหวัดพิษณุโลกนำไปถวายแด่พระภิกษุในครั้งนี้

 

ในขณะนี้ สภาวะอากาศหนาวเริ่มแผ่ปกคลุมในพื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลก โดยเฉพาะพื้นที่เชิงเขา ซึ่งทางจังหวัดได้ประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในอำเภอนครไทยทั้งอำเภอ และติดตามสภาพอากาศของพื้นที่ภูเขาสูง เช่น อำเภอชาติตระการ อำเภอวัดโบสถ์และวังทอง อย่างต่อเนื่อง

 

แสดงความคิดเห็น