พิษณุโลกเปิดจุดบริการสี่แยกอินโดจีนช่วงปีใหม่

เมื่อวันที่ 29 ธ.ค.54  ที่บริเวณสี่แยกอินโดจีน นายปรีชา เรืองจันทร์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  เปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ 2555  ของสำนักงานบำรุงทางพิษณุโลกที่ 2 ซึ่งเป็นนโยบายของกรมทางหลวง ที่ให้หน่วยงานในสังกัด ได้เปิดศูนย์ดังกล่าว ในเส้นทางหลัก เพื่อให้ความสะดวกแก่ประชาชนที่ใช้เส้นทางในเขตทางหลวงหรือเส้นทางหลัก ในด้านข้อมูลข่าวสารการเดินทาง แนะนำเส้นทาง เป็นจุดพักรถก่อนเดินทางต่อ และเป็นการชะลอรถ ลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น

 

โดยจุดที่เป็นที่ตั้งศูนย์ฯดังกล่าว สำนักบำรุงทางพิษณุโลกที่ 2 จัดตั้งขึ้นที่บริเวณสี่แยกอินโดจีน  และในบริเวณดังกล่าวยังมีหลายหน่วยงานร่วมเปิดจุดตรวจจุดบริการ เช่น ตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก ตำรวจทางหลวง สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 9  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 9 และวิทยาลัยอาชีวศึกษา และองค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข โดยแต่ละหน่วยงาน ได้จัดเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน  ตามภารกิจของหน่วยงานต้นสังกัดในการดูแลป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2555  โดยจะมีการให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ตลอดช่วงของการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่  ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2554 – 4 มกราคม 2555 เป็นการสนองตอบนโยบายรัฐบาลในด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

 

ภายหลังเปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ของสำนักบำรุงทางพิษณุโลกที่ 2 แล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้เข้าเยี่ยมเต็นท์ของหน่วยงานต่างๆ ที่มาเปิดจุดบริหารที่บริเวณสี่แยกอินโดจีน เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอีกด้วย

 

แสดงความคิดเห็น