“ยอยศยิ่งฟ้า มหาราชแห่งแผ่นดิน”

นายปรีชา  เรืองจันทร์   ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  เปิดเผยว่า  จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก กำหนดจัดงาน แผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกาชาดพิษณุโลก ปี 2555 ระหว่างวันที่ 8 – 18 มกราคม 2555 กิจกรรมที่เป็นหัวใจการจัดงานที่สำคัญและน่าสนใจ คือ จัดแสดงแสง เสียง(Light & Sound)  “ยอยศยิ่งฟ้า มหาราชแห่งแผ่นดิน”  เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์มหาราชผู้ทรงกอบกู้แผ่นดินและผู้ทรงคุณอันยิ่งใหญ่ต่อแผ่นดินไทย

โดยจะมีการจัดแสดงในงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกาชาดพิษณุโลก คืนวันที่ 16 -18 มกราคม 2555  เวลา 19.00 -21.00 น. ณ เวทีการแสดงบริเวณพระราชวังจันทน์ อำเภอเมืองพิษณุโลก  การแสดงแสง เสียง “ยอยศยิ่งฟ้า มหาราชแห่งแผ่นดิน” แบ่งการแสดงออกเป็น 9 องค์  ได้แก่ ประสูติกาลแห่งอธิราชา วิปโยคแห่งนครา แก้วกัลยาแห่งแผ่นดิน  อย่าหมิ่นเลือดกษัตริย์ หทัยกล้าแห่งขัตติยะนารี  วีรกษัตริย์แห่งสองแคว วีรกรรมสถิตหล้าทั่วธานี  มหายุทธหัตถีเกริกไกร และฟินาเล่ สดุดีแซ่ซ้องพระองค์ดำ โดยเปิดให้ชมฟรี

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  กล่าวว่า  เพื่อให้การจัดแสดงจัดแสดงแสง เสียง(Light & Sound)  “ยอยศยิ่งฟ้า มหาราชแห่งแผ่นดิน” เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมบูรณ์และสร้างความภาคภูมิใจในองค์มหาราชผู้ทรงคุณอันยิ่งใหญ่ของชาวจังหวัดพิษณุโลก  จังหวัด จึงขอความร่วมมือประชาชนผู้อาศัยอยู่บริเวณรอบพระราชวังจันทน์  ได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯโดยในช่วงค่ำของวันที่ 16 -17-18 มกราคม 2555 ซึ่งเป็นช่วงของการแสดงแสง เสียงฯ ขอให้งดใช้แสงสว่างในตัวอาคาร และ งดใช้รถยนต์/จักรยานยนต์ ผ่านเส้นทางโดยรอบพระราชวังจันทน์ ตั้งแต่เวลา 19.00 น. จนถึงเวลาประมาณ 21.00 น. ทั้งนี้จังหวัด  ได้มอบหมายให้ตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก ปิดเส้นทางโดยรอบพระราชวังจันทน์ ในห้วงเวลาดังกล่าวด้วย จังหวัดจึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเข้าชมการแสดงแสงเสียง ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกาชาดพิษณุโลก คืนวันที่ 16 -18 มกราคม 2555 โดยทั่วถึงกัน  

 

แสดงความคิดเห็น