ข้าวแกงคนยาก

ที่จังหวัดพิษณุโลก ถ้าใครผ่านไปมาถนนอู่ทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก ทุกเช้าจนถึงประมาณเที่ยงวันจะพบร้านข้าวแกงตั้งอยู่ริมถนน จะมีบรรดาคนทำงานตั้งแต่ข้าราชการจนถึงคนหาเช้ากินค่ำมาซื้อข้างแกงจำนวนมาก เพ

ราะร้านนี้นอกจากที่จะมีกับข้าวให้เลือกมากมายแล้วยังรสชาดถูกปากคนรับประทาน ทำให้ร้านขายดีเป็นพิเศษ แต่ที่สำคัญราคาของข้าวแกงเมื่อเทียบกับกับปริมาณนั้นถือว่าถูก ทำให้เหมาะกับเศรษฐกิจในช่วงนี้ที่ข้าวของเครื่องใช้มีราคาสูง

นางสำเนียง  สุขเสถียร  อายุ 56 ปี แม่ค้าข้าวแกง กล่าวว่า เริ่มขายข้าวแกงมาตั้งแต่ ปี 2543 จนปัจจุบัน รวมแล้ว 12 ปี เริ่มจากข้าวแกงกับข้าว 1 อย่าง จานละ 10 บาท แต่ถ้ากับข้าว 2 อย่างจานละ 15 บาท เรื่อยมาจนเมื่อมีการปรับราคาสินค้าทำให้ต้องปรับขึ้นราคาแต่ก็เห็นใจคนหาเช้ากินค่ำก็ปรับราคาไม่มากนักโดยขึ้นมาอยู่ที่ ข้าวแกงกับข้าว 1 อย่าง จานละ 15 บาท แต่ถ้ากับข้าว 2 อย่างจานละ 20 บาท ส่วนกับข้าวที่ทำก็มีหลายอย่างเพื่อให้ถูกใจกับลูกค้าได้เลือกซื้อ สำหรับที่ถามว่าในช่วงนี้ราคาสินค้าขึ้น และจะมีการปรับขึ้นเงินเดือนนั้น ก็จะไม่มีการปรับขึ้นราคาเพราะถือว่าราคานี้เราอยู่ได้ก็ช่วยเหลือกันไป คนจนก็มีมาก ถ้าปรับราคาเขาก็จะเดือดร้อนกัน

ใครที่สนใจข้าวกงราคาถูกที่เหมาะกับยุคสินค้าแพงเช่นนี้ก็แวะไปรับประทานได้ที่ถนนอู่ทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก

ยอดเพชร  ไพรเรืองกิจ/รายงาน

แสดงความคิดเห็น