เตรียมแก้มลิง 5 หมื่นไร่หน่วงน้ำ

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 นายบรรดิษฐ์  อินต๊ะ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยถึงกรณีที่รัฐบาลเตรียมรับมือสถานการณ์น้ำท่วม โดยกำหนดพื้นที่รับน้ำหรือหน่วงน้ำให้น้ำนองตามธรรมชาติ เพื่อชะลอน้ำไว้ตามธรรมชาติจำนวน2 ล้านไร่ ซึ่ง  จ.พิษณุโลก เป็นหนึ่งในจังหวัดเป้าหมายว่า  สำหรับ จ .พิษณุโลกมีพื้นที่แก้มลิงธรรมชาติหลายแห่ง แต่ถ้ารัฐบาลต้องการพื้นที่ 2 ล้านไร่เวลานี้พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นของเอกชน  ถ้ารัฐบาลต้องการนำพื้นที่ไว้เป็นพื้นที่เก็บกักน้ำต้องชัดเจนว่าประชาชนในพื้นที่เก็บกักน้ำจะได้ประโยชน์อะไร

 

ล่าสุดทางชลประทานได้สำรวจพื้นที่ 50,000 ไร่ ในพื้นที่ ต.ท่านางงาม ต.ชุมแสงสงคราม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก และติดต่อกับ อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย เป็นพื้นที่น้ำท่วมที่สามารถเก็บกักน้ำในลักษณะแก้มลิง เพื่อเป็นพื้นที่ดึงน้ำให้อยู่ในพื้นที่ยาวนานขึ้น  ตามนโยบายรัฐบาล  นอกจากนี้ยังมีพื้นที่แก้มลิงธรรมชาติแบบนี้ในพื้นที่ อ.บางกระทุ่ม และพรหมพิราม

นายบรรดิษฐ์ กล่าวว่า จากการแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก ภายใต้แผนงานบางระกำโมเดล ระยะเร่งด่วน ของ น.ส.ยิ่งลักษณ์  ชินวัตร นายกรัฐมนตรี  เพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงข่ายแก้มลิงฝั่งขวาของแม่น้ำยม 3แห่ง ได้แก่ แก้มลิงบึงตะเคร็ง แก้มลิงบึงขี้แร้ง และแก้มลิงบึงระมาณ พร้อมอาคารประกอบและคันคลองเชื่อมทั้ง 3แก้มลิง ซึ่งจะสามารถเก็บกักน้ำได้รวมประมาณ 32 ล้าน ลบ.ม.พื้นที่รับประโยชน์ 44,000 ไร่ ระยะเวลาก่อสร้าง 3 ปี (            2555-2557      ) งบประมาณรวม 925 ล้านบาท อีกด้วย

แสดงความคิดเห็น