ตรวจราคาสินค้าหลังถูกร้องเรียนแอบขึ้นราคา

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 23 มี.ค. 2555 นายบุญลือ  มิปิกุล การค้าภายในจังหวัดพิษณุโลก  พร้อมคณะได้ออกตรวจราคาสินค้าภายในตลาดสดเทศบาล 6 (ตลาดร่วมใจ) อ.เมือง จ.พิษณุโลก หลังจากมีการร้องเรียนเข้าไปว่ามีสิ้นค้าขึ้นราคาหลายรายการ ซึ่งการออกสุ่มตรวจในวันนี้ได้เน้นย้ำไปที่สินค้าที่จะเป็นต่อประชาชน อาทิเช่น ราคาน้ำมันปาล์ม เนื้อหมู  ไข่ไก่และมะนาว ซึ่งการสำรวจสินค้าทั้งสี่ชนิดพบว่าแม่ค้าส่วนใหญ่ไม่ได้มีการขึ้นราคาสินค้า เช่นหมู่เนื้อแดงมีการจำหน่ายอยู่ที่กิโลกรัมและ 110 บาท ก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ รัฐบาลกำหนดราคาควบคุมอยู่ที่ 100-110 บาท   น้ำมันปาล์มจำหน่ายอยู่ที่กิโลกรัมละ 40-45 บาทก็ยังไมเกินที่รัฐบาลกำหนด  ส่วนราคามะนาวถือว่าเป็นไปตามกลไกตลาดซึ่งในตลาดร่วมใจขายมะนาวอยู่ที่ ใบละ 3-6 บาท อยู่ที่ขนาด ซึ่งก็เป็นไปตามกลไกตลาดที่สินค้ามีจำนวนน้อยก็ต้องมีราคาแพงตาไปด้วย ซึ่งราคามะนาวจะแพงกว่านี้ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพราะว่าจะไม่มีมะนาวออกมาสู่ตลาด เพราะขาดแรงงานในการเก็บเกี่ยว ทำให่ช่วงเทศกาลสงกรานต์ราคามะนาวจะแพงกว่านี้แต่ก็จะอยู่ในช่วงไม่กี่วัน

 

นอกจากจะสำรวจราคาสินค้า ยังมีการตรวจเครื่องชั่งตวงวัดของแม่ค้า เพื่อป้องกันการเอาเปรียบผู้บริโภค ถ้าร้านคาใดมีตราชั่งอยูในเกณฑ์มาตรฐาน ก้จะได้รับสติ๊กเกอร์ เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจได้จะเลือกซ้อสินค้าในร้านนั้น 

 

แสดงความคิดเห็น