แต่งเมืองซุ้มเล่นน้ำถนนกล้วยตาก

วันที่ 12 เมษายน 2555 ที่ถนนนเรศวร และถนนเอกาทศรถ อ.เมือง จังหวัดพิษณุโลก เจ้าหน้าที่เทศบาลนครพิษณุโลก และชุมชนต่าง ๆ ในเขตเมืองพิษณุโลกได้ร่วมกันตกแต่งซุ้มเล่นน้ำสงกรานต์บนถนนทั้งสองสาย ที่ได้ชื่อว่า ถนนกล้วยตาก และถนนรดน้ำสงกรานต์เมืองสองแคว โดยใช้ต้นกล้วย ก้านมะพร้าว ดอกคูณ ดอกไม้หลากชนิด รวมถึงเครือกล้วยหลากสายพันธุ์ มาตกแต่งซุ้มเล่นน้ำอย่างสวยงาม  โดยจะทำพิธีเปิดถนนกล้วยตากและถนนรดน้ำเมืองสองแควในเช้าวันที่ 13 เมษายน 2555 และจะเปิดให้ประชาชนได้เล่นน้ำระหว่าง 13-15 เมษายน 2555 พร้อมการแสดงน้ำพุลีลาประกอบแสงสีเสียงในช่วงค่ำ บริเวณวงเวียนสถานีรถไฟพิษณุโลก

แสดงความคิดเห็น