บ่ายแน่นถนนรดน้ำสงกรานต์

บรรยากาศการเล่นน้ำสงกรานต์จังหวัดพิษณุโลก ในช่วงบ่ายของวันที่ 13 เมษายน 2555 ถนนรถน้ำสงกรานต์เมืองสองแคว หรือ ถ.เอกาทศรถ จากท็อปแลนด์พลาซ่าไปจนถึงวงเวียนสถานีรถไฟหน้าแน่นไปด้วยยานหาพนะ รถกระบะ ที่คนผู้คนมาเล่นสาดน้ำสงกรานต์ เป็นถนนสายหลัก ที่ชาวพิษณุโลกทั้งในเมืองและจากต่างอำเภอนิยมมาเล่นน้ำสงกรานต์มากที่สุด ปีนี้ เทศบาลนครพิษณุโลกติดตั้งอุโมงค์น้ำพุไว้คลายร้อน 13 จุด มากที่สุดบริเวณวงเวียนสถานีรถไฟ กลางคืนมีแสดงโชว์น้ำพุประกอบแสงสีเสียง

แสดงความคิดเห็น