ร่วมสืบสานประเพณีก่อเจดีย์ทรายวัดราชบูรณะ

วันที่ 15 เมษายน 2555 เทศกาลสงกรานต์วันสุดท้าย ที่วัดราชบูรณะ อ.เมือง จังหวัดพิษณุโลก มีประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมาก ได้มาร่วมก่อเจดีย์ทราย บริเวณลานหน้าเจดีย์หลวง ที่เทศบาลนครพิษณุโลกและวัดราชบูรณะ ได้เตรียมทรายมาให้ประชาชนได้ร่วมก่อเจดีย์ทราย เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีเก่าแก่ที่งดงาม ในการขนทรายเข้าวัด และในวันนี้ เป็นวันที่เทศบาลนครพิษณุโลก ได้จัดการประกวดก่อเจดีย์ทราย มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมประกวดจำนวนมาก ต่างมาช่วยกันก่อเจดีย์ทรายรูปทรงต่าง ๆ ประดับประดาด้วยทิวธง ดอกไม้ เพื่อให้เข้าตากรรรมการมากที่สุด

 

 

แสดงความคิดเห็น