พระราชทานความช่วยเหลือชาวอ.ชาติตระการ

 เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 11 พ.ค.2555 พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีพระราชทานความช่วยเหลือ ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานความช่วยเหลือราษฎรบ้านน้ำจวง ณ โรงเรียนบ้านนาตอน ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก ซึ่งได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือ โดยมี นายชัยโรจน์  มีแดง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ให้การต้อนรับและรายงานข้อมูลราษฎรในพื้นที่

 

 ในโอกาสนี้ องคมนตรี ผู้แทนสำนักราชเลขาธิการ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ได้มอบถุงพระราชทาน 600 ถุง แก่ราษฎรในพื้นที่บ้านน้ำจวง ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมราษฎรผู้ที่มารับพระราชทานความช่วยเหลือและเยี่ยมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยบริการเคลื่อนที่จากโรงพยาบาลรามาธิบดี ที่ได้ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ มาให้การตรวจรักษาพยาบาลและบริการด้านทันตกรรมแก่ราษฎรในพื้นที่ รวมทั้งหน่วยงานต่างๆ อาทิ สำนักงานอัยการสูงสุด ให้บริการด้านกฎหมายและผู้ตรวจการแผ่นดิน ที่ออกหน่วยนิทรรศการเคลื่อนที่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณด้านจริยธรรมแก่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อภาค และผู้บริหารโรงเรียนในตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จำนวน 5 โรงเรียน ด้วย

 ต่อมาในช่วงบ่ายวันเดียวกัน พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ยังได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการทำนาแบบขั้นบันได ณ บ้านน้ำจวง โครงการศิลปาชีพพื้นที่โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคง พื้นที่ภูขัด ภูเมี่ยง ภูสอยดาว และโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ ภูขัดภูเมี่ยง ภูสอยดาว ด้วย

 

แสดงความคิดเห็น