หลังคา..ธงไตรรงค์

หลังคาของชาวบบ้าน บ้านออมสิงห์ ต.เนินเพิ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก โดดเด่นเป็นสง่ากว่าใครเพื่อน มุงสามสี เป็นรูปธงไตรรงค์

สีแดง หมายถึงชาติ และ ความสามัคคี ของคนในชาติ

สีขาว หมายถึงศาสนา เป็นเครื่องอบรมสั่งสอนจิตใจให้บริสุทธิ์

สีน้ำเงิน หมายถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุขของประเทศ

แสดงความคิดเห็น