2 สาวพิษณุโลก เข้ารอบ 44 คน Miss Universe Thailand 2012

ธนกานต์ เลิศวิไล / แอล (มน.-เสื้อสีดำ) และสุปรางค์ ฝันนิมิตร / ส้ม (พิบูลสงคราม-เสื้อสีแดง) 2 นศ.พิษณุโลกเข้ารอบ 44 คนสุดท้าย Miss Universe Thailand 2012

ประกาศรายชื่อ 44 คน ผู้เข้ารอบการประกวด Miss Universe Thailand 2012 และทั้ง 44 คน จะเดินทางมาทัศนศึกษาและเก็บตัวฝึกซ้อมที่จังหวัดพิษณุโลก ในระหว่างวันที่ 24-30 พ.ค.55 โดยในวันที่ 29 พ.ค.55 จะมีงานกาล่าดินเนอร์ที่ รร.ท็อปแลนด์ พร้อมโหวตหาสาวงามขวัญใจคนพิษณุโลก งานนี้มีนักศึกษาจากพิษณุโลกเข้ารอบ 2 คน คือ หมายเลข 6 ธนกานต์ เลิศวิไล / แอล (ม.นเรศวร – เสื้อสีดำ) และหมายเลข 16 สุปรางค์ ฝันนิมิตร / ส้ม (มรภ.พิบูลสงคราม-เสื้อสีแดง)

 

ธนกานต์ เลิศวิไล / แอล (มน.-เสื้อสีดำ) และสุปรางค์ ฝันนิมิตร / ส้ม (พิบูลสงคราม-เสื้อสีแดง) 2 นศ.เข้ารอบ 44 คนสุดท้าย Miss Universe Thailand 2012
ธนกานต์ เลิศวิไล / แอล (มน.-เสื้อสีดำ) และสุปรางค์ ฝันนิมิตร / ส้ม (พิบูลสงคราม-เสื้อสีแดง) 2 นศ.พิษณุโลก เข้ารอบ 44 คนสุดท้าย Miss Universe Thailand 2012

หมายเลข 1 เกวลินศรีวรรณา / น้องยีนส์

หมายเลข 2 เจนจิรา สุครีวกะ / แป้งฝุ่น

หมายเลข 3 สิริน ไตรวุฒิพิพัฒน์กุล / ลี่

หมายเลข 4 พัชรวรรณ เจียมสกุลศักดิ์ / จ๊ะโอ๋

หมายเลข 5 วาสนา ศรีพูล / พลอย

หมายเลข 6 ธนกานต์ เลิศวิไล / แอล

หมายเลข 7 สาวิตรี แสงเมือง / จีฟเฟย

หมายเลข 8 เปรมนรินทร์ ธรรมเจริญ / แคท

หมายเลข 9ลำลภา บุญมี / ลิลลี่

หมายเลข 10สุภัทรา จงเตริญ / แนน

หมายเลข 11 สุนิดา วาจาสิทธิ์ / แป้ง

หมายเลข 12 เฌอกาญจน์เอี่นมอ่อง/ นุก

หมายเลข 13 ตรีชฎาภรณ์พงษ์ภัทรวดี / ตุ๊กตา

หมายเลข 14 มุกอันดา อาจอง / น้องมุก

หมายเลข 15ณัฐนรี ศรีบัว / ณัฐ

หมายเลข 16 สุปรางค์ ฝันนิมิตร / ส้ม

หมายเลข 17รวัตชนันต์พัฒนปุณณธร / เหมียว

หมายเลข 18อิงครัตน์ ศิวศักดิ์ศรัณ / แพรรุ้ง

หมายเลข 19 สมหทัย เหรียญทอง / โบนัส

หมายเลข 20 อติยา ศรีดอกบัว / น้ำมะเน็ต

หมายเลข 21 ชุติมา สารสิน / เนต

หมายเลข 22นริศศราอิทรวงศา / อุ๊

หมายเลข 23จันทิมา กำลังดี / นุก

หมายเลข 24ณรัชวีย์ กลั่นไพรี / ฝ้าย

หมายเลข 25 พรภัสสร อัธปัญญาพล / กวาง

หมายเลข 26 อริยะดา พริ้งสกุล/ พิม

หมายเลข 27 ธัญรัตน์ นวลมณี / น้อยหน่อย

หมายเลข 28ชนุตตรา สุขสัตน์ / ณาย

หมายเลข 29 กุลกันยา โคกพูน / น้ำอิง

หมายเลข 30วริตา วิบูลย์เลิศวัฒนะ / เชอรี่

หมายเลข 31วรัทยา ว่องชยาภรณ์ / มายด์

หมายเลข 32 สาวินี ใจบรรจงกุล / ใหม่

หมายเลข 33วรรณา สุมหมาตย์ / นานา

หมายเลข 34นัธนันท์กานต์ หรี่จินดา / แวซายน์

หมายเลข 35 กนกพันธ์ อภิชัยอนันต์ / อีฟ

หมายเลข 36ณภัสภัทร นาคเงิน / เนส

หมายเลข 37 รัตนา นพวงศ์ / หมิง

หมายเลข 38 จุฑาภรณ์ มานิตสรณ์ / ละมุด

หมายเลข 39 จันทร์สมร สุรเกียรติ / มด

หมายเลข 40มนศิชา เจริยแพทย์ / โบว์

หมายเลข 41 ภาวิดา รัตคาม / มุก

หมายเลข 42 มัชฌิมาลา สุทธนะ / กล้วย

หมายเลข 43ฟาริด้าวัลเลอร์ / ริด้า

หมายเลข 44ศิรประภา พุทธรา / เจน

 

แสดงความคิดเห็น