ติ๊ก ชีโร่ โชว์ผลงานศิลปะสีสันสดใส

เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายนที่ผ่านมา สถานอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดพิธีเปิดงานนิทรรศการศิลปกรรม “The Impression of Asia” ขึ้น ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยนเรศวร (ส่วนสนามบิน) โดยมีดร.เปรมฤดี ชามพูนท ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ดร.สุขกิจ ยะโสธรศรีกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย์ และบุคคลทั่วไปเข้าร่วมพิธีเปิด  

             

บรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคัก เมื่อมนัสวิน นันทเสน (ติ๊ก ชีโร่) ศิลปินอิสระ นำเสนอผลงานแนวสื่อผสม สีสันสดใส หลากเทคนิค หลายมิติ ผสานกับผลงานศิลปะสารพันรูปแบบของเหล่าศิลปินอีก ๙ คน จากบันทึกการเดินทางไปยังประเทศต่าง ๆ ในเอเชีย ประกอบด้วยศิลปินแห่งชาติ ดร.กมล ทัศนาญชลี, ศ.เดชา วราชุน ร่วมด้วย รศ.เทพศักดิ์ ทองนพคุณ, ศ.สุชาติ เถาทอง, รศ.ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์, ผศ.เอกกมล โรจนจิรนันท์, อ.สมาน สรรพศรี, วัฒนโชติ ตุงคะเตชะ และอนุชัย ศรีจรูญพู่ทอง ช่างภาพโฆษณาอันดับ ๑ ระดับโลก

 

ขอเชิญชื่นชมความประทับใจของศิลปินในรูปแบบสีน้ำ วาดเส้น ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย และสื่อผสมจำนวนกว่า ๘๐ ชิ้นในงานนิทรรศการ“The Impressionof Asia” ตลอดเดือนมิถุนายนนี้ ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยนเรศวร (ส่วนสนามบิน) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐ ๕๕๓๐ ๑๖๔๗

 

แสดงความคิดเห็น