กระชับสัมพันธ์ไทย-จีน

 เมื่อบ่ายวานนี้ ( 18 มิ.ย.55 ) ที่ห้องรับรองเล็ก ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายชัยโรจน์  มีแดง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการของจังหวัดให้การต้อนรับ ดร.จู้ เว๋ยหมิน กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำเชียงใหม่ และคณะในโอกาสเดินทางมาเข้าเยี่ยมคารวะ เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน พร้อมหารือลู่ทางความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การศึกษา และการท่องเที่ยวของประเทศทั้งสอง และความร่วมมือระหว่างมณฑล และเมืองต่างๆของจีนกับจังหวัดพิษณุโลก ให้มีความใกล้ชิดและกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

      กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำเชียงใหม่ กล่าวว่า รู้สึกประทับใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มาเยือนและเข้าเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และทราบว่าที่จังหวัดพิษณุโลกมีองค์กรชาวไทยชื้อสายจีนอยู่จำนวนมาก และมีความเข้มแข็ง เปรียบเสมือนเป็นสะพานเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับไทย ซึ่งความสัมพันธ์ฉันท์มิตรจีน-ไทย มีมายาวนานนับร้อยปี ดังคำกล่าวที่ว่า จีน ไทย ใช่อื่นไกลพี่น้องกัน ในโอกาสที่ได้มาเยือนจังหวัดพิษณุโลก จะได้มีการส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและ การศึกษา ระหว่างประเทศทั้งสอง ให้ยั่งยืนต่อไป

       ทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกกล่าวว่า จังหวัดพิษณุโลกได้มีความสัมพันธ์ด้านการค้า การลงทุนการท่องเที่ยว และการศึกษา กับหลายเมืองของจีน ที่ผ่านมา โดยมีการนำคณะผู้แทนส่วนราชการ และภาคเอกชน ไปเยือนจีนและเจรจาการค้ากับจีนบ่อยครั้ง ทั้งนี้ทางจังหวัดพิษณุโลกพร้อมที่จะสร้างกิจกรรมเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีต่อกันในอนาคต ต่อไป

 

แสดงความคิดเห็น