ป้ายโดน ๆ จากม็อบปลอม

ม็อบปลอม ๆ  จัดตั้งขึ้นมาเพื่อร่วมการฝึกความพร้อมกองร้อยควบคุมฝูงชนกองบิน 46 พิษณุโลก จำลองสถานการณ์ม็อบเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ จะบุกสถานที่ราชการ ชุดกองร้อยควบคุมฝูงชนกองบิน 46 ได้เข้าสลายฝูงชนด้วยมาตรการจากเบาไปหาหนัก งานนี้แกนนำม็อบปลอม ปลุกอารณฒ์ผู้ร่วมชุมนุมได้สมใจ และสังเกตุที่ป้ายข้อความของม็อบปลอมพบว่าหลายข้อความเขียน แดกดันสถานการณ์การเมือง และหลาย ๆ เรื่อง ที่วุ่นวายอยู่ ณ ขณะนี้ 

 

แสดงความคิดเห็น