กองบิน46ฝึกซ้อมความพร้อมกองร้อยควบคุมฝูงชน

วันที่ 13 กรกฏาคม 2555 ที่กองบิน 46 พิษณุโลก นอ.ทศวรรณ  รัตนแก้วกาญจน์ ผู้บังคับการกองบิน 46 พิษณุโลก เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกความพร้อมปฏิบัติการ กองร้อยควบคุมฝูงชนครั้งที่ 2 ประจำปี 2555 ของกองบิน 46 พิษณุโลก ที่ทำการฝึกกองร้อยควบคุมฝูงชน 1 กองร้อย กำลังพล 155 นาย ระหว่างวันที่ 9-13 กรกฏาคม 2555 โดยวิทยากรจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และศูนย์การทหารอากาศโยธิน หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ หากเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้น และฝึกทบทวนความพร้อม ในการปฏิบัติต่อฝูงชน ที่เริ่มต้นจากขั้นตอนการปฏิบัติจากเบาไปหาหนัก

 

การฝึกความพร้อมของกองร้อยควบคุมฝูงชนครั้งที่ 2 ประกอบด้วยข้าราชการทหารอากาศ 1 กองร้อย 3 หมวด จำนวน 155 นาย มีการฝึกขั้นพื้นฐานการใช้กระบองในการป้องกันตนเองและสลายฝูงชน การจัดแถวหมวดหมู่ในการแยกฝูงชน การตั้งแถวในการคุ้มกันบุคคลสำคัญ การจัดรูปขบวนเพื่อเข้าสลายฝูงชน มีการจำลองสถานการณ์ เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ ไม่พอใจมาตรการช่วยเหลือของภาคับ จะบุกเข้าไปในสถานที่ราชการ กองร้อยควบคุมฝูงชนกองบิน 46 เริ่มซ้อมปฏิบัติการ จากมาตรการเบาไปหาหนัก เริ่มจากการเจรจากับแกนนำฝูงชั้น การใช้ไม้กะบอง การใช้แรงดันน้ำ แก๊สน้ำตา และกระสุนยาง 

แสดงความคิดเห็น