คัดกรองโรคมือเท้าปากในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 13 กรกฎาคม 2555  ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านวังส้มซ่า  หมู่ 3   ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง  จ.พิษณุโลก  นายธวัช  สิงหเดช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์    นางเสาวนีย์  มีมาก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลท่าโพธิ์  น.ส.น้ำหวาน ทองดี เจ้าหน้าที่หน่วยพัฒนาเครือข่ายปฐมภูมิด้านการระบาดวิทยา โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมคณะ ได้เดินทางตรวจคัดกรองผู้ป่วยโรคมือเท้าปาก   เพื่อป้องกันการระบาดรุนแรงในกลุ่มเด็กเล็กภายในตำบลท่าโพธิ์     

 

นางเสาวนีย์  มีมาก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลท่าโพธิ์  กล่าวว่า การตรวจคัดกรองป้องกันโรคมือเท้าปากครั้งนี้  มีเป้าหมายการตรวจสอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 5 แห่ง ประกอบด้วย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังส้มซ่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังวน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านคลองหนองเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคุ้งวารี  และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดยางเอน  มีเด็กก่อนวัยเรียนในความดูแล 264 คน ครูผู้ดูแล  15 คน  ซึ่งจากการตรวจสอบพบเด็กนักเรียนวัย 3 ขวบ ป่วยเป็นโรคมือเท้าปาก 1 ราย ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคุ้งวารี   จึงได้แจ้งให้ผู้ปกครองรับกลับบ้านไม่รักษาตัว  จากนั้นได้ให้ผู้ดูแลศูนย์ฯ เด็กเล็ก ได้ทำความสะอาดภาชนะ เครื่องนอน  พื้นและของเล่นทั้งหมด  ให้สะอาดป้องกันการติดเชื้อเป็นวงกว้าง   แต่ก็ยังไม่ได้ประกาศปิดการเรียนการสอนแต่อย่างใด

 

นายธวัช สิงหเดช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์

นายธวัช  สิงหเดช นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์    กล่าวว่า หลังจากพบว่าที่ศูนย์พัฒนาเด้กเล็กมีผู้ป่วยโรคมือเท้าปาก จำนวน 1 ราย  เพื่อเป็นการป้องกันควบคุมการระบาดของโรคไม่ให้ไปติดเด็กเล็กภายในศูนย์ ได้แยกเด็กออก โดยให้หยุดเรียนจนกว่าจะหายขาด    ในวันเสาร์อาทิตย์ ซึ่งที่เป็นวันหยุดเรียน ทาง อบต.ท่าโพธิ์ จะได้ระดมเจ้าหน้าที่ ทำความสะอาดศูนย์   พร้อมกันนี้  จะขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่จาก 2 โรงพยาบาล  ทำการตรวจคัดกรองหาผู้ป่วยอีกครั้งในวันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม   หากพบว่ามีเด็กเป็นไข้ตัวร้อน  จะแจ้งให้ผู้ปกครองมารับกับบ้านทันที   เพื่อป้องกันการระบาดของโรคมือเท้าปากกระจายวงกว้างในพื้นที่ตำบลท่าโพธิ์ แต่ขณะนี้ก็ได้กำชับทางผู้ดูแลศูนย์ให้เน้นดูแลด้านความสะอาดในช่วงนี้มากเป็นพิเศษ

 

นายแพทย์บุญเติม ตันสุรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า ขณะนี้สถานการณ์โรคมือเท้า ปาก ของจังหวัดพิษณุโลก ยังถือว่าไม่รุนแรงมากนัก เนื่องจากเป็นไวรัส ที่คนละสายพันธุ์กับที่ประเทศเพื่อนบ้าน มียอดสะสมของการเกิดโรคตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. จนถึงปัจจุบัน มีจำนวนทั้งสิ้น 156 รายแล้ว อำเภอที่พบการเกิดโรคมากที่สุด คือ อ.เมือง ที่มียอดสะสมถึง 78รายส่วนอำเภออื่นๆประปาย ส่วนอายุที่เกิดโรคมากที่สุดคือ ตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 5 ขวบ

นายแพทย์สาธารณะสุขจังหวัดพิษณุโลก กล่าวอีกว่า โดยขณะนี้ตนเองได้กำชับให้โรงเรียนอนุบาลต่างๆในพื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลก ตรวจสอบนักเรียนและเด็กเล็ก หากในห้องเรียนมีนักเรียนเกิดโรค 1 คน ก็ให้เฝ้าระวัง แต่ถ้า 2 คนขึ้นไปก็ควรปิดหรือหยุดเรียน เพื่อทำความสะอาดห้องเรียนทันที นอกจากนี้ทางโรงพยาบาลสุขภาพชุมชนตำบลต่างๆ ก็ให้เข้าไปตรวจสอบตามบ้านเรือนที่พบการเกิดโรคมือเท้าปาก และทำการรักษาตามอาการ เนื่องจากโรคนี้เป็นแล้วหายตามธรรมชาติ ซึ่งต้องเฝ้าระวัง เพื่อป้องกันการเกิดโรครุนแรงจนทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนคือ ปอดบวม และถ้ารุนแรงมากก็อาจทำให้เป็นอันตรายต่อชีวิตได้ อย่างไรก็ตามผู้ปกครองก็ต้องมีส่วนสำคัญในการเช็คสุขภาพร่างกายของท่านอีกด้วย

แสดงความคิดเห็น