จัดกิจกรรมล่องแก่งเก็บขยะสร้างสำนึกรักสิ่งแวดล้อม

วันที่ 16 กรกฏาคม 2555 ที่บริเวณลำน้ำเข็ก  บ้านท่าข้าม  หมู่ 2  ตำบลแก่งโสภา  อำเภอวังทอง  จังหวัดพิษณุโลก  นายณัฐวัฒน์ วัฒนาประสิทธิ์  ประธานชมรมรักษ์ลำน้ำเข็ก  ได้นำเยาวชน ที่มีที่อยู่อาศัยโดยรอบลำน้ำเข็ก  ทำกิจกรรมล่องแก่งเก็บขยะ  ก่อนเปิดฤดูกาลท่องเที่ยว   ทั้งนี้เพื่อให้เยาวชนในพื้นที่  ร่วมอนุรักษ์สภาพแวดล้อม  และร่วมดูแลลำน้ำเข็ก  พร้อมทั้งได้เข้าใจถึงกิจกรรมล่องแก่ง  ความสนุกสนาน ความท้าทายของกิจกรรม  เพื่อจะสามารถนำไปเผยแพร่  และส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ต่อไป

 

โดย ประธานชมรมรักษ์ลำน้ำเข็ก     ได้กล่าวว่า  ในช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมาปริมาณน้ำในลำน้ำเข็กมีน้อย นักท่องเที่ยวนิยมมาเล่นน้ำตกเพื่อคลายร้อน  แต่สิ่งที่ตามมาคือ ขยะ   เศษถุงพลาสติก  กล่องโฟม  ที่ถูกทิ้งไว้ตามลำน้ำ  ดังนั้นในช่วงฤดูกาลล่องแก่ง  ถ้าไม่มีการเก็บขยะ  หรือทำความสะอาดลำน้ำ  ก็จะทำให้มีทัศนียภาพที่ไม่สวยงาม  ซึ่งกิจกรรมล่องแก่งเก็บขยะ  จะนำเยาวชน  ได้ล่องแก่ง ไปตามลำน้ำเข็ก  ระยะทาง  8  กิโลเมตร  ซึ่งเป็นระยะทางเดียวกันกับที่นักท่องเที่ยวจะมาล่องแก่ง  ซึ่งเยาวชนจะได้รับทั้งความสนุกสนานจากกิจกรรมล่องแก่ง  รวมทั้งได้ทำประโยชน์ด้วยการเก็บขยะออกจากลำน้ำเข็กด้วย 

 

 

อย่างไรก็ตาม   นายณัฐวัฒน์  ประธานชมรมรักษ์ลำน้ำเข็ก  ได้กล่าวถึง เทศกาลล่องแก่งในปีนี้ว่า  ฝนมาช้า  และปริมาณน้ำฝนก็ไม่มาก   ส่งผลให้น้ำในลำน้ำเข็ก ปริมาณน้ำมีน้อย  ซึ่งปกติ  ฤดูกาลล่องแก่งจะเริ่มได้ตั้งแต่เดือนปลายเดือนพฤษภาคม ถึงต้นเดือน มิถุนายน   แต่ในปีนี้  จนถึงขณะนี้  ระดับน้ำอยู่ที่ระดับ 300 เท่านั้น  ซึ่งหากเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว  จะอยู่ที่ระดับ 500 – 800  ทำให้ในปีนี้ ปริมาณน้ำที่ลดลง  ส่งผลให้นักท่องเที่ยว ที่ชื่นชอบกิจกรรมล่องแก่งลดลงตามไปด้วย

แสดงความคิดเห็น