จัดโครงงานวิทยาศาตร์อาชีวศึกษา

 เช้าวันนี้ ( 16 ก.ค.55 ) ที่วิทยาลัยเทคนิคสองแคว อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกนายนริศ  ปิยพฤทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ อาชีวศึกษา เอสโซ่ ภาคเหนือ ครั้งที่ 22 และการนำเสนอผลงานวิจัยอาชีวศึกษาระดับชาติ ประจำปี 2555 โดยมีนักศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 17 จังหวัดภาคเหนือส่งผลงานที่น่าสนใจเข้าร่วมการประกวดมากมาย อาทิเช่น สิ่งประดิษฐ์จากกากกาแฟแทนพื้นปาเก้ การปลูกข้าว 4 วิธี เพคตินจากหญ้าหมาน้อย เครื่องดักแมลง คุกกี้ดอกก้าน กระถางต้นไม้จากเปลือกทุเรียน เครื่องสูบน้ำอนุรักษ์พลังงาน และผลงานวิจัยรวมกว่า 100 โครงงาน สำหรับทีมที่ชนะเลิศการประกวดในครั้งนี้จะได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมในระดับประเทศ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้สอนด้านวิทยาศาสตร์ ใช้กระบวนการสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น ตัดสินใจลงมือปฏิบัติงาน และวิจัยงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระตุ้นให้ผู้เรียนมีความรู้ประสบการณ์สร้างสรรค์ผลงานที่มีประโยชน์ ตลอดจนเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน อย่างเช่นผลงานของนักศึกษาวิทยาลัยพาณิชยการบึงพระพิษณุโลกที่คิดค้นเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวนาน้ำตมโดยใช้วิทยุบังคับ ซึ่งสามารถใช้งานได้จริงเป็นต้น

 

แสดงความคิดเห็น