เปิดตัวคณะพลังพิษณุโลกลงชิงนายกอบจ.

วันที่ 17กรกฎาคม 2555  ที่โรงแรมพิษณุโลกออร์คิด ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก   นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ หรือ กำนันนก อดีตส.ส.พิษณุโลกเป็นหัวหน้าคณะพลังพิษณุโลก เป็นประธานนำสมาชิกคณะพลังพิษณุโลก ซึ่งเป็นกลุ่มอดีตสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)พิษณุโลก ประมาณ15 คน พร้อมสมาชิกใหม่ที่เป็นคนรุ่นใหม่และเป็นอดีตนายก อบต. รวมกลุ่มกันโดยมีเป้าหมายในการพัฒนาเมืองพิษณุโลก

 

นายมนต์ชัย   วิวัฒน์ธนาฒย์ อดีตส.ส.พิษณุโลก เปิดเผยภายใต้คณะ”พลังพิษณุโลกว่า ตนเป็นอดีตกำนัน และเป็น อดีต ส.ส.พิษณุโลก  ที่อาสาเข้ามาเป็นผู้ประสานสิบทิศในการบริหารพัฒนาเมืองพิษณุโลก  ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามองเห็นปัญหามากมายที่ยังไม่ได้รับการพัฒนา ทั้งที่ อบจ.พิษณุโลก มีงบประมาณมากกว่า 600-700 ล้านบาท  ด้วยเห็นปัญหาและแนวทางการพัฒนาที่จะทำให้เมืองพิษณุโลกเจริญก้าวหน้า จึงต้องการเข้ามาบริหาร อบจ.พิษณุโลก ในฐานะนายก อบจ. และมีสมาชิกที่เป็นอดีต ส.อบจ. กว่าครึ่งสภามาร่วมคณะพลังพิษณุโลก 

 

“ผมจึงขออาสา เข้ามาพัฒนาเมืองพิษณุโลกภายใต้คณะ”พลังพิษณุโลก”วางเป้าหมาย”งานอบจ.คืองานสร้างบ้าน พัฒนาเมือง ให้เป็นที่ยอมรับในสังคมในระดับประเทศให้เชิดหน้าชูตาไม่ให้อายจังหวัดอื่นเพราะพิษณุโลกเป็นจังหวัดใหญ่ในภาคเหนือตอนล่างผมอยากพัฒนาเด็กรุ่นหลังซึ่งเป็นลูกหลาน ให้มีความรู้ ความสามารถเพิ่มศักยภาพการเรียนการสอนเพราะผมเป็นคนพิษณุโลกโดยกำเนิด”

 

นายมนต์ชัย กล่าวว่า เคยผ่านประสบการณ์ ทั้งกำนัน ส.ส. มาแล้ว 2 สมัยดังนั้นขอให้เชื่อในศักยภาพของผม ใช้สายสัมพันธ์กับ ส.ส.และส.ว.หลายท่านที่เคยร่วมงานทั้งงานปกครองท้องที่ งานปกครองท้องถิ่นสนับสนุนการพัฒนาเมืองพิษณุโลกทำอย่างไรช่วยผลักดันโครงการใหญ่(จากส่วนกลาง)ให้เกิดขึ้นในจังหวัดพิษณุโลกโดยเฉพาะด้านเกษตรกรรมถือเป็น แหล่งรายได้ของคนเมืองพิษณุโลก จะทำอย่างไรให้มีต้นทุนการผลิตต่ำ ราคาผลผลิตการเกษตรดีมีแหล่งน้ำเพียงพอหรือไม่เรื่องเล่านี้ อบจ.จะต้องเข้าไปดูแล งาน อบจ.พิษณุโลกไม่ใช่การแจกของไปวันๆ  เพราะ ปี 2558 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) ทุกประเทศจะเปิดตัวประตูการค้า การลงทุน การศึกษา การท่องเที่ยวเมืองพิษณุโลกจะได้รับผลกระทบทั้งในเชิงบวกและเชิงลบถ้าเราไม่เตรียมตัวให้ดีประชาชนอาจจะได้รับผลกระทบถึงปัญหาปากท้องเพราะพิษณุโลกเป็นเมืองศูนย์กลางสี่แยกอินโดจีน แต่กับไม่มีการเตรียมการอะไรไว้รองรับสถานการณ์เลย

 

นายมนต์ชัย กล่าวว่า .ย้ำว่า  คณะพลังพิษณุโลก ขอสร้างมิติใหม่ของเมืองพิษณุโลก เมื่อได้เป็น นายก อบจ.พิษณุโลก พร้อมจะดึงงบส่วนกลางมาพัฒนาท้องถิ่นเมืองพิษณุโลกทั้ง 93 อบต.ของพิษณุโลก จะต้องมีงบพัฒนาท้องถิ่นไม่ควรต่ำกว่า 1 ล้านบาท อบจ.พิษณุโลกจะต้องเข้าไปดูแลอย่างทั่วถึงเครื่องจักรกลของ อบจ.พิษณุโลกต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานสามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนทุกเวลา

 

ส่วนแนวทางการหาเสียง เนื่องจาก  ส.อบจ. ได้หมดวาระแล้วเมื่อวันที่  2 มิถุนายน 2555 ขณะนี้อยู่หว่างการแบ่งเขตเลือกตั้ง และรอกำหนดวันเลือกตั้งจาก  กกต.พิษณุโลก  ส่วน นายก อบจ.พิษณุโลก จะหมดวาระในวันที่ 26 กันยายน 2555 คาดว่าจะเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายน 2555 การเปิดตัวและออกหาเสียงในช่วงนี้จะทำให้มีเวลาบอกประชาชน 4 เดือน เพื่อตัดสินใจเลือกคณะพลังพิษณุโลกเข้าไปทำงานเพื่อประชาชน

 

///////

 

แสดงความคิดเห็น