คุมประพฤติปฏิบัติธรรมที่วัดราชบูรณะ

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 17 กรกฎาคม 2555 พระสมุห์ธาดา ฐิตธมฺโม  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราบูรณะ  เป็นประธานเปิดโครงการคุมประพฤติปฏิบัติธรรม นำจิตคิดดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ ในวันที่ 28 กรกฎาคม  ณ ศาลาการเปรียญวัดราชบูรณะ อ.เมือง จ.พิษณุโลก

 

โดยทางสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก ได้นำผู้ถูกคุมความประพฤติและผู้เข้ารับการบำบัดยาเสพติดเข้าร่วมปฏิบัติธรรมในครั้งนี้จำนวนกว่า100 คน  ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ถูกความประพฤติได้มีโอกาสเข้าวัด ฟังหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาจากพระสงฆ์โดยตรง  เป็นการให้หลักธรรมะช่วยกล่อมเกลาจิตใจให้อ่อนโยน  เป็นการเตือนสติให้คิดดีทำดี  ไม่หันกลับไปกระทำผิดอีกหลังพ้นจากการคุมประพฤติแล้ว  ซึ่งบรรยากาศในการปฏิบัติธรรมดังกล่าว ผู้ถูกความประพฤติต่างให้ความสนใจนั่งฟังธรรมอย่างตั้งใจ บางคนถึงกับน้ำตาคลอ และหลายคนให้สัญญาว่าไปหวนกลับไปกระทำผิดอีก

 

แสดงความคิดเห็น