โครงการสุขภาพดี ด้วยวิถีไทย เฉลิมพระเกียรติฯ

 

โครงการสุขภาพดี ด้วยวิถีไทย

เมื่อเวลา 09.00 น.ของวันนี้( 25 ก.ค.) นายนริศ ปิยะพฤกษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสุขภาพดี ด้วยวิถีไทย เฉลิมพระเกียรติพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 28 กรกฎาคม 2555 พร้อมทั้งเป็นการสร้างกระแสสร้างเสริมสุขภาพด้วยวิถีไทย ซึ่งประชาชนสามารถได้มีความรู้ ความเข้าใจในการเสริมสร้างสุขภาพตนเอง โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ เช่นนิทรรศการ การมีส่วนร่วม

 

โครงการสุขภาพดี ด้วยวิถีไทย
โครงการสุขภาพดี ด้วยวิถีไทย

นายแพทย์ประเสริฐ ขันเงิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธชินราช  กล่าวว่า ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันว่า การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับประชาชน ทุกเพศทุกวัย เนื่องจากปัจจัยภาวะแวดล้อม ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภาวะด้านสังคม เศรษฐกิจ ที่มีผลส่งให้พฤติกรรมสุขภาพของประชาชนเปลี่ยนไป จากการมีวิถีชีวิตที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดีส่งผลให้ไปสู่ภาวะที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อโรคต่างๆ ได้แก่ ไขมันในเส้นเลือดสูง โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และเสียชีวิตลงด้วยโรคกล้ามเรื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ซึ่งพบว่าอัตราการเกิดโรคดังกล่าวได้เพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ล้วนแล้วมีผลมาจากพฤติกรรมสุขภาพที่สามารถจัดการตนเองได้ ไม่ว่าจะเป็นการเลือกบริโภคอาหารที่ลดอัตราเสี่ยง การออกกำลังกาย การรู้จักควบคุมความเครียด และการลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ ซึ่งจะสามารถป้องกันโรคต่างๆที่จะเกิดขึ้นได้ ทางจังหวัดพิษณุโลก จึงได้จัดโครงการสุขภาพดี  ด้วยวิถีไทย ขึ้น เฉลิมพระเกียรติพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 28 กรกฎาคม 2555ขึ้น

โครงการสุขภาพดี ด้วยวิถีไทย

ภายในงานได้มีกิจกรรมการแสดงบนเวที การรำกลองยาว การรำวงมาตรฐาน การตรวจสุขภาพ การตรวจเช็คสายตา การสอนการล้างมือที่ถูกวิถี เพื่อห่างไกลจากโรคมือเท้าปาก ซึ่งมีประชาชนมาร่วมงานกันจำนวนมาก

////

 

แสดงความคิดเห็น