พรรคการเมืองใหม่ขับเคลื่อนกิจกรรม

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 นายจริญ โสพรรณตระกูล รองประธานกรรมการสาขาพรรคการเมืองใหม่ จังหวัดพิษณุโลก และรองประธานชมรมคนพิษณุโลกรักษ์แผ่นดิน นำคณะกรรมการ สาขาพรรคการเมืองใหม่ และคณะกรรมการชมรมคนพิษณุโลกรักษ์แผ่นดิน พร้อมด้วยสมาชิก รวม 39 คน ไปทำพิธีบวงสรวงองค์สมเด็จพระนเรศวร ณ ศาลสมเด็จพระนเรศวร ณ วังจันทน์ (โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมเก่า) อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกพิธีการเริ่มด้วย การถวายอาหาร หวานคาว ผลไม้ และเครื่องดื่ม และเชิญ นางศรีทวน เทวราชสมบูรณ์ ประธานกรรมการสาขาพรรคการเมืองใหม่ จังหวัดพิษณุโลก จุดเทียนชัยด้านขวา และนางสาวกนกพรรณ วิริยะดำรงกุล ประธานกรรมการชมรมพิษณุโลกรักษ์แผ่นดิน จุดเทียนชัยด้านซ้าย จากนั้นให้สมาชิกทุกคน ได้จุดธูปคนละ 9 ดอก ยืนด้านหลังเครื่องถวาย พิธีกรนำสวดมนต์ด้วยบทพุทธคุณ บทธรรมคุณ บทสังฆคุณ บทชัยมงคลคาถา บทชัยปริตร และพระคาถาบูชาองค์สมเด็จพระนเรศวรแล้ว นางดวงใจ เจริญสะอาด นำร้องเพลงมาร์ชนเรศวร เสร็จแล้วถ่ายรูปร่วมกัน และร่วมสังสรรค์กันตอนเย็นวันเดียวกัน ณ ที่ทำการสาขาพรรคการเมืองใหม่ จังหวีดพิษณุโลก (ชมรมคนพิษณุโลกรักษ์แผ่นดิน)....ผนึกกำลังคนในชาติปกป้องสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์.

แสดงความคิดเห็น